آسمان شهاب باران میشود

آسمان فردا شب شهاب باران می شود/ اوج بارش شهابی دلتای دلوی

بارش شهابی دلتای دلو که از 22 تیرماه آغاز شده است، از فردا 8 مرداد ماه به اوج خود می رسد. بارش شهابی بر اثر سوختن بقایای ذرات گرد و غبار دنباله دارها در صفحه مداری زمین ایجاد می شود که با هر بار عبور زمین از میان این مواد یک بارش شهابی به وقوع می پیوند. دلتای دلوی حاصل عبور دنباله دار “هالی” از مدار زمین است که با عبور آن از مدار زمین بارش شهابی دلتای دلوی آغاز می شود.

این بارش شهابی از 22 تیر تا 2 شهریورما فعال است ولی بهترین زمان رصد این بارش از امشب 7 مردادماه تا 9 شهریورماه است. کانون این بارش، در ستاره دلتا از صورت فلکی دلو قرار دارد. تعداد شهابهایی که در یک ساعت مشاهده می شود (ZHR) از این بارش شهابی 16 شهاب و سرعت جوی آن 41 کیلومتر در ثانیه است که در بیشتر قسمتهای آسمان قابل رویت خواهند بود.

از آنجایی که ماه در آسمان فردا شب درخشان است، رصد این پدیده نجومی به سختی صورت می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید