عملکرد منفی شورای شهر و شهرداری نجف آباد در روز درخت کاری

درود بر همه ی دوستان

پیرو اعتراض به عملکرد منفی شورای شهر و شهرداری نجف آباد و قتل عام 59 درخت کهنسال در روز درخت کاری، صبح شنبه 19 اسفندماه 9:45 در چهارراه شهرداری (شهرداری مرکزی) و سپس شورای اسلامی شهر، گرد هم جمع می شویم.چشم به راه حضورتان هستیم.

Eteraz-Be-Derakhtbori-Montazeri-Shomali-1

Eteraz-Be-Derakhtbori-Montazeri-Shomali-2

دستور جلسه :

1. توبیخ عاملان بی توجهی به محیط زیست و قطع درخت ها
2. پیگیری حفظ پنگ خانه باغ نو و 120 چنار سمت جنوبی آن
3. حفظ درخت های خیابان امام شرقی

 

4 نظر در “عملکرد منفی شورای شهر و شهرداری نجف آباد در روز درخت کاری”

  1. بازتاب: نوروز 1392 فرخنده باد ‹ نجف آباد

  2. اياخياباني عريض ترازخيابان حكيم نظامي اصفهان تاسه راه حكيم نظامي است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اما همين خيابان ازساعت 10به بعديكي ازپرترافيك ترين خيابان هااست چون محل پارك دوبل ماشين هامي شود.
    پس عريض كردن هيچ خياباني منجربه خذف ترافيك نمي شودبيايم باخودمان روراست باشيم تامحل هاي تجاري مهم ترازيك پاركينگ استانداردباشد،تازماني كه تن پروري وآب كردن چربي اضافي گناه است،تازماني كه 5دقيقه هاوجودداردوبه بهانه5 دقيقه ماشين هاكنارخيابان رهامي شوندترافيك هم وجود دارد.وجودترافيك يعني عريض كردن خيابان هابراي رفع آن(چي خيالي)وآسان ترين راه براي رفع ترافيك كشتن موجودات بي زبان است(درختان)چون ماتوان كنترل موجودات زبان داررانداريم( انسان ها)

دیدگاهتان را بنویسید