***** افسردگی به حس بویایی آسیب می‌رساند !

پژوهشگران آلمانی در بررسی‌‌های خود کشف کردند که افسردگی موجب می‌شود که حس بویایی بیماران آسیب ببیند.

دانشمندان مدرسه پژشکی دانشگاه درسدن در آلمان نشان دادند که بیماری‌های روحی مثل افسردگی و اسکیزوفرنی می‌توانند توانایی درک بوها و رایحه‌ها را در بیماران تغییر دهند.

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج از ٢١ بیمار مبتلا به افسردگی حاد و  ٢١ داوطلب سالم خواستند که گروهی از مواد معطر را بو کرده و رایحه آنها را تشخیص دهند.

همزمان این دانشمندان با استفاده از رزونانس مغناطیسی، پیاز بویایی شرکت کنندگان در این تحقیق را مشاهده کردند. پیاز بویایی فضایی ویژه مسئول حس بویایی در مغز است.

نتایج این بررسی‌ها نشان داد که پیاز بویایی افراد افسرده ١٥ درصد کوچک‌تر از پیاز بویایی افراد سالم است. به همین دلیل افراد سالم موفق شدند بوها را بسیار زودتر از بیماران درک کنند.

به گفته این دانشمندان، حجم پیاز بویایی و افسردگی در فرایند شکل‌گیری نورون‌های جدید (نوروژنزیز) همانند دو عنصر مرتبط به هم رفتار می‌کنند.

بیماری‌های روحی مکانیزم شکل‌گیری نورون‌های جدید را به خصوص در بخش هیپوکامپ متوقف می‌کنند.

از سویی دیگر اغلب در خون افراد افسرده سطح نوعی ماده شیمیایی که موجب توسعه فرایند نوروژنزیز می‌شود بسیار کاهش می‌یاید.

نتایج این تحقیقات می‌تواند راه جدیدی را حتی برای درمان افسردگی ارائه کند، به طوری که حجم پیاز بویایی می‌تواند به عنوان یک شاخص اندازه‌گیری، میزان اثربخشی روش‌های درمانی افسردگی، مورد استفاده قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید