امضای تفاهم نامه همکاری محیط زیستی بین ایران و ایتالیا

امضای تفاهم نامه مشترک ایران و ایتالیا

پایگاه خبری فکر سبز برگرفته از دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران: معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز سه شنبه ۹۳/۹/۴ در راس هیاتی به دعوت جانلوکا گالتی وزیر محیط زیست ایتالیا جهت توسعه همکاری های دوجانبه وارد رم شد.

در این سفر یادداشت تفاهم همکاری برای حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار بین سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران و وزارت محیط زیست، زمین و دریای جمهوری ایتالیا به امضا رسید.

امضای تفاهم نامه مشترک ایران و ایتالیا
امضای تفاهم نامه مشترک ایران و ایتالیا

در جریان سفر معصومه ابتکار به ایتالیا، دیروز بعد از ظهر این یادداشت تفاهم در وزارت محیط زیست ایتالیا میان وی و جان لوکا گالتی وزیر محیط زیست، زمین و دریا آن کشور به امضاء رسید.

این تفاهم نامه با عنایت به حق همه کشورها در حفاظت از محیط زیست خود برای تقویت بهره برداری منطقی از منابع طبیعی، با یادآوری عضویت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا در کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا (UNFCCC) و پروتکل کیوتو (KP) الحاقی به این کنوانسیون و همچنین دیگر موافقت نامه های عمده چند جانبه زیست محیطی، با احتساب اینکه در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی به منظور حفظ و حراست از کیفیت زندگی برای هر دو نسل حال و آینده تلقی شده است، همچنین به منظور پیشگیری و کاهش آلودگی محیط زیست و ارتقای توسعه پایدار، مطابق با اصول اجلاس جهانی توسعه پایدار ۲۰۱۲ و با درک ضرورت ایجاد همکاری نزدیک بین کشورها در زمینه مشکلات مشترک زیست محیطی تنظیم شده است.

امضای تفاهم نامه مشترک ایران و ایتالیا
امضای تفاهم نامه مشترک ایران و ایتالیا

بر اساس این تفاهم نامه طرفین به طور مشترک برنامه ها و پروژه های پیشگیری یا کاهش آلودگی محیط زیستی و حفاظت از محیط زیست را به ویژه در ارتقای توسعه منابع انرژی سازگار با محیط زیست و تجدید پذیر، ترویج اقدامات برای انطباق با تغییرات آب و هوا، با توجه خاص به مدیریت آب و اقدامات برای مقابله با بیابان زایی، ترویج خط مشی های مناسب برای حفاظت از تنوع زیستی و محیط زیست دریایی، ترویج و ابداع همکاری های مشترک برای دستیابی به اقتصاد سبز – اشتغال سبز – فناوری سبز و اقتصاد کم کربن ایجاد خواهند کرد.

در پیوست و بندهای مختلف این یادداشت تفاهم نکات قابل توجهی وجود دارد که جنبه های عملی آن را تقویت می کند. از جمله پیوست شماره یک که چارچوب همکاری در زمینه های انرژی و تغییرات آب و هوایی و اجرای اقدامات ملی متناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را به وجود می آورد و به منزله بخشی جدایی ناپذیر از یادداشت تفاهم است.

همچنین در بندهای مختلف تفاهم نامه، طرف ها متعهد شده اند در صورتی که برنامه های ناشی از این یادداشت تفاهم تحت پوشش نباشد، پروژه های پیشنهادی خود را برای دریافت حمایت مالی در مرحله اجرا و انتشار به طور مشترک به موسسات مالی از قبیل تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) ارایه نمایند.

به این منظور طرفین موافقت کرده اند “کمیته ای مشترک” برای اجرای یادداشت تفاهم حاضر متشکل از سه نماینده از هر طرف سه ماه پس از امضای تفاهم نامه تشکیل شود و جزییات اجرای آن را دنبال کند.

اجرای این یادداشت تفاهم منوط به تصویب آن از سوی مراجع ملی طرفین بوده و با کلیه کنوانسیون های بین المللی و پروتکل هایی که دو طرف امضا کرده اند و ضوابط و مقررات ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا هماهنگ خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید