***** با قاطعیت خواسته‌های خود را عنوان کنید!

شاید برای بسیاری از ما پیش آمده كه گاهی برای مطرح كردن مشكلات و احساسات خود در یك رابطه كه ممكن است برای ما بسیار با ارزش نیز باشد دچار مشكل شویم و گاه نیز بهای بسیار سنگینی را برای عدم ابراز آن می‌پردازیم. شاید راهكارهای زیر بتواند ما را در جهت بیان صریح و منطقی خواسته‌هایمان كمك نموده و روابطمان را بهبود بخشد:

به شرایط نگاه كنید و ببینید كه كجا حق دارید و چه كاری را مایلید انجام دهید.

انتخاب زمان و مكان مناسب برای مطرح كردن موضوعی كه مایلید در باره آن صحبت كنید.

برای طرف مقابل توضیح دهید كه دقیقا چه چیزی شما را می‌آزارد. احساس خود را در ارتباط با موضوع مورد نظر مطرح كنید.

تغییری را كه مایلید در رفتار و عملكرد طرف مقابلتان ببینید برای او شرح دهید.

پیامدهای تغییر رفتار طرف مقابل را كه می‌تواند در بهبود رابطه موثر باشد برای او شرح دهید.

طرف مقابل را از عواقب ادامه روند موجود آگاه كنید.

دیدگاهتان را بنویسید