بدون شرح!؟

آیا می دانستید ؟!

آدامس پرتابی به روی زمین مانند نان برای پرندگان می ماند ؟ و خوردن آن باعث مختل شدن سیستم گوارشی آن ها شده و از خوردن هرگونه مواد غذایی و آب جلوگیری می کند و به آرامی آن ها را می کشد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید و در قبال زباله های خود مسوول باشید …

دیدگاهتان را بنویسید