برای لذت از زندگی

٦) حسادت یعنی اتلاف وقت، شما هر چه را که باید داشته باشید، دارید.

٧) گذشته را فراموش کنید. اشتباهات گذشته شریک زندگی خود را به یادش نیاورید. این کار آرامش زمان حال شما را از بین می‌برد.

٨) زندگی کوتاه‌تر از این است که از دیگران متنفر باشید. نسبت به دیگران تنفر نداشته باشید.

٩) با گذشته خود رفیق باشید تا زمان حال خود را خراب نکنید.

١٠) هیچ کس مسئول خوشحال کردن شما نیست، مگر خود شما.

١١) بدانید که زندگی مدرسه‌ای می‌ماند که باید در آن چیزهایی بیاموزید. مشکلات قسمتی از برنامه درسی هستند و به مانند کلاس جبر می‌باشند.

١٢) بیشتر بخندید و لبخند بزنید.

١٣) مجبور نیستید که در هر بحثی برنده شوید. زمانی هم مخالفت وجود دارد.

١٤) گهگاهی به خانواده و اقوام خود زنگ بزنید.

١٥) هر روز یک چیز خوب به دیگران ببخشید.

١٦) خطای هر کسی را به خاطر هر چیزی ببخشید.

١٧) زمانی را با افراد بالای ٧٠ سال و زیر ٦ سال بگذرانید.

١٨) سعی کنید حداقل هر روز به ٣ نفر لبخند بزنید.

١٩) این که دیگران راجع به شما چه فکری می‌کنند، به شما مربوط نیست.

٢٠) زمان بیماری، شغل شما به کمک شما نمی‌آید، بلکه دوستان شما به شما مدد می‌رسانند، پس با آنها در ارتباط باشید.

٢١) کارهای مثبت انجام دهید.

٢٢) از هر چیز غیر مفید، زشت یا ناخوشی دوری بجویید.

٢٣) عشق درمان‌گر هر چیزی است.

٢٤) هر موقعیتی چه خوب یا بد، گذرا است.

٢٥) مهم نیست که چه احساسی دارید، باید به پا خیزید، لباس خود را به تن کرده و در جامعه حضور پیدا کنید.

٢٦) مطمئن باشید که بهترین هم می‌آید.

٢٧) همین که صبح از خواب بیدار می‌شوید، باید از هستي‌تان شاكر باشيد.

٢٨) بخش عمده درون شما شاد است، بنابراین خوشحال باشید.

٢٩) کمک کنیم تا پیام‌های مثبت همیشه در جهان جاری بماند و بازتاب آن را در زندگی‌تان ببینيد.

٣٠) بگداریم دوستان‌مان هم با خواندن این متن راه‌های لذت بردن از زندگی زا بیاموزند.

دیدگاهتان را بنویسید