برف !!!

اگر برف می دانست کره خاکی چقدر کثیف است !

هرگز هنگام فرود آمدن لباس سفید نمی پوشید …

1 نظر در “برف !!!”

دیدگاهتان را بنویسید