به مناسبت هفته درخت کاری

اهمیت درخت در نزد ایرانیان باستان چه کاشت و چه حفظ و نگهداری آن بسیار زیاد بوده است. بزرگان نیز بر این اهمیت تاکید داشتند.

امروزه اهمیت درخت و درخت کاری برای ما بیش از پیش ضرورت می یابد. چرا که رشد اقتصادی، آلودگی های خاص خودش را نیز گسترش داده است.

تاثیر مخرب این آلودگی ها مستقیم و غیر مستقیم از طریق آب، هوا، صدا و غیره نه تنها بر جوامع انسانی بلکه به طور کلی بر محیط زندگی ماباقی مانده است و ادامه دارد.

یکی از راهکارهای مقابله با این گونه تهدیدات ولذا برای حفظ محیط زیست، درخت کاری و سپس حفظ و مراقبت از آن است. در واقع مراقبت از درخت بعد از کاشت، اهمیتی بیش از کاشت آن دارد. اگر یاد گرفتیم که درخت را دوست داشته باشیم، ازآن محافظت هم می کنیم. اهمیت درخت را از آن جا می توان فهمید که آثار مثبت آن را بدانیم. در این جا فهرست وار به چند نمونه اکتفا می شود:

  1. درخت با جذب گاز دی اکسید کربن ناشی از تنفس موجودات زنده و تولیدات صنعتی و تبدیل آن ها به گاز اکسیژن تاثیر بسیار زیادی در لطافت هوا دارد و همچنین باعث کم شدن اثر گلخانه ای می شود،
  2. همان اثری که کره زمین را گرم می کند. از طرفی ثابت شده است که هر هکتار از جنگل 5/2 تن اکسیژن تولید می کند که این مقدار یرای تنفس 10 نفر در سال کفایت می نماید.
  3. درخت ها (از جمله کرک های پشت برگ درخت چنار) گرد و غبار هوا را جذب می کند .بامحاسبه بدست آمده است که هر هکتار از جنگل 68 تن از گرد و غبار را جذب می نماید.
  4. درخت هابا جذب امواج صوتی باعث کاهش آلودگی صوتی می شوند.
  5. بعضی از درخت ها مانند گردو، اکالیپتوس، کاج، فندوق، افرا، بیدوزبان گنجشک موادی را در هوا پخش می کنند که باعث از بین رفتن میکروب ها و برخی حشرات می شوند.
  6. میزان نفوذ آب در محلی که درخت باشد، 40 برابر بیشتر از محلی است که درخت نیست و این به معنای جلوگیری از فرسایش خاک وحفظ منابع طبیعی است.
  7. درختان بر اثر رطوبت حاصله باعث خنک تر شدن هوا در تابستان می شوند.این ثابت شده است در خانه هائی که درخت وجود دارد دمای آن در تابستان بین 3 تا 6 درجه از محل هائی که درخت نیست خنک تر است.
  8. درختان مانع حرکت باد و لذا تاثیرات مخرب مانند گرد و غبار می شوند.

در کل می توان بیش از این در مورد درخت ها گفت ولی همان سرسبزی و طراوت و خنکای تابستانی اش برای ما بس که ما به فکر حفظ و حراست از آن باشیم. همان رقص شاخه هایش را در دل نسیم صبحگاهی و عصر گاهی و سایه لرزانش را در زیر نور شدید آفتاب که به ما نشاط و سرحالی و راحتی می دهد، بنگریم و در کاشت و حفظ درخت ها کوشا باشیم.

1 نظر در “به مناسبت هفته درخت کاری”

دیدگاهتان را بنویسید