تأثیر حرف اول نام خانوادگی در شوق خرید

این فرنگی‌ها هم گاهی چه تحقیقات عجیب و غریبی می کنند. بخوانید شما هم تعجب می‌کنید.

حتما” شما هم دوستانی دارید که به شیوه وسواس گونه‌ای به خرید چیزهای نو و مدل‌های تازه اجناس علاقه مندند.

اگر هم اهل مرور خبرها باشید، حتما” بارها تصاویر مردمی را دیده‌اید که شب قبل از عرضه همگانی یک گوشی تازه یا یک کتاب جدید، بیرون فروشگاه اردو می‌زنند تا نخستین کسانی باشند که آن چیز را تصاحب می‌کنند!

راستی چه چیزی باعث می‌شود که بعضی از افراد چنین خلق و خویی داشته باشند؟

آیا نوع شخصیت یا علاقه به یک نوسنده با شرکت فناوری، تنها عوامل این خصوصیت است؟

دانشمندان اروپایی به تازگی نتایج تحقیقی را منتشر کرده‌اند که بر اساس آن می‌گویند بین حرف اول نام خانوادگی افراد و عادات خرید آنها نوعی هم بستگی یافته‌اند. براین اساس، کسانی که نام خانوادگی آنها با حروف انتهایی در فهرست حروف الفبا شروع می‌شود به صورت معنا داری، بیشتر به خرید اجناس تازه اشتیاق دارند.

محققان تصور می‌کنند از آنجا که نام این افراد در دوران کودکی و دبستان در فهرست اسامی در آخر قرار می‌گرفت و آنها مجبور می‌شدند که همیشه برای خوانده شدن اسمشان یا هر کار دیگری در دبستان بیشتر از بقیه انتظار بکشند، دچار نوعی حالت بی‌صبری و ناشکیبایی می‌شوند که آثارش در بزرگسالی و در هنگام خرید نمایان می‌شود!

راستی حرف اول نام خانوادگی شما در ابتدای فهرست الفبا جا دارد یا در انتهای آن؟

دیدگاهتان را بنویسید