***** تنها ٨ درصد استفاده مفید از اینترنت !

به گزارش “٢٤”، جستجو در گوگل و چک کردن ایمیل این شرکت دو فعالیت عمده تمام کاربران اینترنت در سراسر جهان محسوب می‌شود که نظرسنجی موسسه پیو نشان می‌دهد تنها ٨ درصد از کاربران اینترنت این کار را نمی کنند.

در یک نظرسنجی معتبر توسط این موسسه معلوم شده است که بیشتر جمعیت کسانی که از اینترنت استفاده می‌کنند عادت دارند بیشتر وقت خود را به جستجو در مطالب مختلف سپری کنند که بیشتر این مطالب در حوزه تخصصی آنها نیست!

البته در این مطالعه و نظرسنجی بین ٢٢٥٠ نفر از نوجوانان و جوانان ١٨ سال و بیشتر گفته نشده است این ٨ درصد دقیقاً چه کاری انجام می‌دهند ولی این نظریه وجود دارد که این تعداد همانهایی هستند که کاربر مفید اینترنت خطاب می‌شوند.

در یک دهه اخیر مطالعات نشان می‌دهد که از هر ١٠ نفر ٨ نفر وقت خود را در اینترنت به بطالت می‌گذرانند و تنها به جستجو در موتورهای مختلف و چک کردن ایمیل‌های خود می‌پردازند. در این مطالعه نوجوانان سفید پوست آمریکایی (٦٣ درصد) بیشتر از همسالان سیاه پوست خود (٤٨ درصد) چک کننده ایمیل بودند.

دیدگاهتان را بنویسید