جابجایی درخت اما از نوع فریب …

تراژدی نابودی درخت‏ های خیابان گلبهار و شریعتی به بهانه جابجایی توسط شهرداری نجف آباد

چه کسی مسئول است؟ آیا موضوع عوام فریبی است یا تبلیغات رسانه ای ؟!

صبح روز جمعه تعدادی از دوستداران طبیعت شهرستان نجف آباد به منظور سرکشی به درخت های جابجا شده از خیابان شریعتی و خیابان گلبهار به محوطه کنار خزانه رفتیم. شوربختانه به صحنه ای دلخراش که به نوعی عوام فریبی می ماند، برخوردیم. از 120 درخت جابجا شده در خیابان شریعتی غربی، تنها 33 اصله کاشته شده بود. پس از گشتی کوتاه در میان سرشاخه های حاصل از هرس درخت ها (که بایستی اشاره کرد در برخی موارد آن هم غیر اصولی است)، به جنازه ده ها اصله درخت توت و چنار که ارزش اقتصادی بالایی دارند برخوردیم. رویه شهرداری تغییر کرده است. در گذشته درخت ها در محل اره می شدند ولی با تغییر مدیریت ها، با ماشین آلات هزینه بر جابجا می شوند و در خزانه دور از چشم مردم (که ساده لوح می پندارندشان) قطعه قطعه شده و آماده فروش می گردند.

جناب آقای شهردار می دانیم که این بار هم به مانند پنگ خانه باغ نو شما هیچ گناهی مرتکب نشدید!!! پس چرا در رادیو نجف آباد تبلیغات رسانه ای مبنی بر جابجایی درخت ها دارید؟!

تراژدی نابودی درخت‏ های خیابان گلبهار و شریعتی به بهانه جابجایی توسط شهرداری نجف آباد
تراژدی نابودی درخت‏ های خیابان گلبهار و شریعتی به بهانه جابجایی توسط شهرداری نجف آباد
عوام فریبی یا تبلیغ رسانه ای شهرداری
عوام فریبی یا تبلیغ رسانه ای شهرداری
تراژدی نابودی درخت‏ های خیابان گلبهار و شریعتی به بهانه جابجایی توسط شهرداری نجف آباد
تراژدی نابودی درخت‏ های خیابان گلبهار و شریعتی به بهانه جابجایی توسط شهرداری نجف آباد
جلسه اعتراض آمیز به عوام فریبی شهرداری در بحث جابجایی درخت
جلسه اعتراض آمیز به عوام فریبی شهرداری در بحث جابجایی درخت

2 نظر در “جابجایی درخت اما از نوع فریب …”

  1. سلام
    قبلاگفتم دغدغه شما موجودات بی جان نباشد چون شما و من ناطق هستیم پس قتل پلنگ ، قطع درخت ، خشک کردن رودخانه ها ، ارسال دود آلوده به هوا و …………………………….برای مان قانونی و بدون مانع است .موجودات بی جان که جای خود را دارند ما اگر از امکانات مالی و یا قومی برخوردار باشیم انسان های فاقد این امکانات را نیز به راحتی می توانیم زیر پا له کرده از آنها پلکانی برای رسیدن به آرزو هامان (پوچی ها) درست کنیم پس بهتر است به زشتی ها عادت کنیم و جیغ بی صدا داشته باشیم چون گوشی برای شنیدن نیست.

دیدگاهتان را بنویسید