جابجایی درخت اما در فصل گرم !

نابودی درخت همچنان ادامه دارد، هر روز به بهانه ای جدید، این بار البته با همکاری دوستداران طبیعت !

جابجایی درخت های پردیس - کشتارگاه نجف آباد
جابجایی درخت های پردیس – کشتارگاه نجف آباد

بعد از نامه نگاری ها و حضور اعتراض آمیز به نابودی درخت ها در طرح های عمرانی و بی توجهی مسوولین شهری به امر جابجایی اصولی درخت در فصل سرد که مناسب این کار است، این بار شهرداری اعضای این سازمان مردم نهاد را در طرح اجرای طرح پردیس مرکزی فلات ایران فراخوانده است.

آقایان حمیدرضا حجازی و محمود سجادی از مدیران پروژه اعلام نمودند که پروژه در آبان ماه سال 91 به شهرداری ابلاغ شده است ولی به دلیل کارشکنی های نا معلوم تا به امروز به مرحله ی اجرا نرسیده است و اینک درخت ها هستند که بی زبان تر از همه قربانی هوس های ما انسان ها می شوند. این طرح در کشتارگاه نجف آباد واقع در کمربندی جنوبی شهر در حال اجرا است که در سمت جنوب زمین اختصاص داده شده، بالغ بر 200 درخت اقاقیا و اکالیپتوس بایستی جابجا شوند و تنها مشکل سر راه فصل گرما است که جابجایی درخت را با شکست مواجه می کند و تنش حاصل از جابجایی قابل جبران برای درخت نیست و طرح را با شکست مواجه می کند. به هر روی طی صحبت با حجازی و سجادی توافق شد که 65 درخت در منطقه به ناچار جابجا شوند و بقیه کار در فصل پاییز و زمستان اجرا شود.

Jabejaei-Derakht-Pardis-5    Jabejaei-Derakht-Pardis-7  Jabejaei-Derakht-Pardis-6

امروز نیز برای امتحان یک درخت اکالیپتوس به خزانه ی شهرداری با همکاری شهرداری جابجا شد و بقیه ی طرح به روز یکشنبه ی آینده موکول شد. در این راستا از صاحب نظران و نو اندیشان خواستاری ما را در این امر یاری رسانند.

Jabejaei-Derakht-Pardis-4

Jabejaei-Derakht-Pardis-3

Jabejaei-Derakht-Pardis-2

در پردیس مرکزی زمینی به وسعت 152 هزار متر مربع به بازار و فضای بازی و سبز اختصاص می یابد. طی اظهارات سجادی و حجازی 30 هزار متر مزبع آن به فضای سبز تعلق دارد که این خود جای امیدواری است.

دیدگاهتان را بنویسید