جابجایی درخت های خیابان شریعتی

جابجایی درخت های خیابان شریعتی

شاید پایانی برای یکی از دغدغه های دوستداران طبیعت شهرستان نجف آباد، جابجایی درخت ها در پروژه های تعریض خیابان باشد. نکته این جاست که در این طرح کم نظیر به جای دعوا و مرافعه با فعالان محیط زیست، با حضور شهردار محترم (آقای مسعود منتظری)، از افراد حاضر با شیر و کیک پذیرایی شد!

جابجایی درخت های خیابان شریعتی
جابجایی درخت های خیابان شریعتی
جابجایی درخت های خیابان شریعتی
جابجایی درخت های خیابان شریعتی
جابجایی درخت های خیابان شریعتی
جابجایی درخت های خیابان شریعتی
جابجایی درخت های خیابان شریعتی
جابجایی درخت های خیابان شریعتی

البته باید متذکر شویم که این طرح خالی از اشکال نیست و خرسندیم که در مدیریت جدید، به سمت جابجایی های اصولی و توجه هرچه بیشتر به طبیعت پیش برویم.

3 نظر در “جابجایی درخت های خیابان شریعتی”

دیدگاهتان را بنویسید