حرف های نگفته

تنها کسیکه وقتی شکمش را لگد می زنی ازشدت شوق می خندد مادر است.

به جاي آنکه عاشقانه انتخاب کنيم و بعد عاقلانه زندگي کنيم عاقلانه انتخاب کنيم و عاشقانه زندگي کنيم.

وقتی زنده ای کلامی ندارند با تو ، امان از روزی که رفتی…

هر پنج شنبه یا جمعه ساعت ها با سنگ سرد قبرت صحبت می کنند گویا این مردمان با مرده ها راحت

ترند تا زنده ها، گویا کلامشان را برای سنگ قبرت نگه می دارند.

روزی رفیق برای حفظ جان رفیقش خود را جلوی گلوله مینداخت..

و امروز رفیق، از رفیق خود سکویی میسازد که پا بر روی او گذارد و پیشرفت کند…

تو دنیای به این بزرگی..

فقط پدر مادر هستند که حاضراً مثل پاک کن، خودشون رو کوچیک کنند تا اشتباهات ما را پاک کنند.

دست پر مهر پدر و مادر تنها دست هایي هستند که اگر کوتاه از دنيا هم باشند از تمام دستها بلند ترند.

دیدگاهتان را بنویسید