خانه‌سازي با خشت‌های آتشکده ساسانی!

به گزارش ميراث خبر؛ فقر، فرهنگ را می‌بلعد. در سیستان و بلوچستان گستره‌ای است که بی‌خانمان‌ها با خشت‌های ساسانی و روی تپه‌ای باستانی، برای خود خانه می‌سازند. هر روز خشت‌های ساسانی آتشکده‌ کرکو برای ساخت خانه‌های روستایی از بیخ و بن کنده می‌شود تا سرپناهی باشد برای مردمی که فقر نمی‌گذارد بوی ديرينگي و تاریخ سیستان و بلوچستان را حس کنند. به‌گفته‌ي بوميان روستای کرکو، این مردم بی‌خانمان مصالحی برای ساخت خانه ندارند و از خشت‌های آتشکده کرکو سود مي‌برند.

به‌گفته‌ي «صادق روستایی»، یکی از دوست‌داران میراث‌فرهنگی سیستان‌ و بلوچستان مردم بومي آتشکده کرکو را به خوبی می‌شناسند. این آتشکده روی تپه‌ای باستانی ساخته شده و  گستردگي بسياري دارد اما امروزه مردم بي‌سرپناه كه مي‌خواهند خانه بسازند بر آن بي‌مهري روا داشته و گویا جاي ديگري مگر تپه‌ي باستانی کرکو برای ساخت خانه پیدا نکرده‌اند.

در شاهنامه از کرکوی سه بار نام برده شده و نام پهلوانی از خاندان سام است. از نگاه پژوهشگري به نام «پرسی سایکس»، این سازه، پایتخت و نيايشگاه کیانیان بوده است.

برگرفته از : www.amordadnews.com

دیدگاهتان را بنویسید