خانه تاریخی تدین به تاریخ پیوست

نمای شاه نشین خانه تاریخی تدین

پایگاه خبری فکر سبز : تخریب میراث فرهنگی و طبیعی در میان ما ایرانی ها نا آشنا نیست. امروز در کمال ناباوری در دوره ای که همگی مسوولین شهرمان کمر همت به حفظ و احیای اثرهای تاریخی شهر بسته اند و درصد تبدیل نجف آباد از یک معبر به مقصد گردشگری هستند، از تخریب آخرین بازمانده ی خانه های خشت و گل دوره ی قاجار شدیم.

خانه تاریخی خلیل تدین، خانه ای که در چهار سو (جبهه) گسترش یافته بود و از همچون دیگر خانه های شهرمان، سادگی و بی آلایشی خاصی در بر داشت.

شایان ذکر است که شهرداری نجف آباد تلاش ویژه ای برای تملک و بازگشایی این خانه به روی گردشگران داشت ولی کوته فکری مالک خانه که چندسالی است این خانه را خریداری نموده این بنا را نابود ساخت و تمام توان خود را در نابودی این میراث معنوی شهرمان به کار گماشت.

امید است باز هم با تلاشی ویژه بتوان 40 درصد باقی مانده از بنا را خریداری و بازسازی نمود.

نمای شاه نشین خانه تاریخی تدین
نمای شاه نشین خانه تاریخی تدین
نمای جنوبی خانه تاریخی تدین
نمای جنوبی خانه تاریخی تدین

دیدگاهتان را بنویسید