خودخواهی انسان یک قوچ وحشی را از طبیعت گرفت

قوچ وحشی

خودخواهی انسان یک قوچ وحشی را از طبیعت گرفت.

مورخ 26 آبان 95 یک راس قوچ وحشی سه ساله توسط مامورین یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان نجف آباد با همکاری نیروی انتظامی در یک دامداری کشف شد. این قوچ به دلیل شرایط نامناسب تغذیه و نگهداری دچار آسیب شدید در پاها و دفورمه شدن و تحلیل عضلات شده است. شوربختانه هر ساله در شهرستان با توجه به نزدیکی به پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو تعدادی از این حیوانات طعمه ی خودخواهی انسان ها می شوند.

قوچ وحشی
قوچ وحشی

این قوچ امکان برگشت به طبیعت را ندارد و برای درمان و نگهداری به باغ وحش صفه ی اصفهان انتقال داده شد. همچنین بر اساس بند (چ) قانون شکار و صید، بهای جانوران وحشی به لحاظ مطالبه ضرر و زیان قوچ وحشی مبلغ یکصد میلیون ریال می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید