درخت

هردرخت احساس دارد ودرون این احساس خاطره ای نهفته است با بریدن هردرخت خاطره ای نابود می شود بیایید از مردن خاطره ها جلو گیری کنیم

دیدگاهتان را بنویسید