راز تنهایی ما …

در نهان به آنان دل می بندیم که دوستمان ندارند و در آشکار از آنان که دوستمان دارند غافلیم .

شاید این است راز تنهایی ما …

1 نظر در “راز تنهایی ما …”

دیدگاهتان را بنویسید