روانشناسی رنگ نارنجی

روانشناسی رنگ نارنجی

رنگ نارنجی یک رنگ گرم می باشد، زیرا ترکیبی از رنگ زرد و قرمز است و به نظر می رسد که این رنگ یک رنگ شاد و زندگی بخش می باشد. رنگ نارنجی ، رنگ روز سپاسگزاری و نشانی از چشم انداز پاییزی و شعله آتش می باشد

روانشناسی رنگ نارنجی
روانشناسی رنگ نارنجی

نارنجی رنگ خوشبختی می باشد. این رنگ احساسات ما را آزاد و باعث ترویج احترام به خود می شود و به خاطر اثر تحریک کنندگی آن با افسردگی مقابله و شوخ طبعی را در انسان پرورش می دهد و رنگهای روشنتر آن مانند هلویی و زرد آلویی باعث رفع عصبانیت می شود.

این رنگ چون ترکیبی از زرد و قرمز است به عنوان یک رنگ انرژی زا در نظر گرفته می شود. رنگ نارنجی به طرق گوناگونی شاد به نظر می رسد و مثل زرد تحریک کننده و مانند قرمز مملو از شور و علاقه و نشاط ؛ هرچند که با یک درجه کمتر، می باشد.

رنگ نارنجی به گرما ، خورشید ، انرژی و پاییز اشاره دارد. این رنگ را می توان در تغییر رنگ برگهای پاییزی ، غروب خورشید و پوست و گوشت مرکبات دید. این رنگ تغییر فصلها را نشان می دهد که با این مفهوم به صورت یک مرز (حدفاصل ) می باشد، یعنی رنگ تغییر بین گرمای تابستان و سرمای زمستان . این رنگ همچنین به این خاطر که رنگ مرکبات می باشد می تواند تصوری از ویتامین C و سلامتی خوب باشد.

اگر شما می خواهید توجهی را بدون داد و فریاد به دست آورید از رنگ نارنجی استفاده کنید، چون این رنگ توجه را مطالبه می کند. این رنگ به افراد فعال و متکی به نفس اشاره دارد و حتی به نظر می رسد که رقاصها اغلب مجذوب رنگ نارنجی می شوند.

رنگ نارنجی یکی از رنگهای التیام دهنده می باشد و گفته می شود که میل به غذا را افزایش داده و نیز باعث تحریک اشتیاق و خلاقیت می شود؛ نارنجی یعنی شور و نشاط با بردباری .

افرادی که لباس نارنجی را دوست دارند ، معمولا متفکر و صمیمی هستند؛ این افراد اغلب فعال و لایق هستند. آنها مستقل و انگیزه دهنده ، رقابت جو و با قدرت سازماندهی خوب می باشند. این افراد همچنین اشخاصی خلاق ، عمل گرا ، مملو از انرژی و عدم سکون و ثابت ماندن در جایی می باشند.

از رنگ نارنجی برای جلب توجه در علامتها یا تابلوهای ترافیکی در جاده ها و بزرگراهها و آگهی ها استفاده می شود.

از رنگ نارنجی برای اتاق ناهار خوری ، اتاق نشیمن و سالنهای ورودی استفاده می شود. ولی وقتی که در اتاق خواب استفاده شود، ممکن است شخص را در حالت بیدار نگه دارد. وقتی که از رنگ نارنجی در اتاقی استفاده می شود، باعث می شود که اتاق کوچکتر به نظر برسد. به این خاطر که این رنگ گسترش کننده است. بنابراین در صورت استفاده از آن مطمئن شوید که به اتاق نور فراوان برسد.

اگر در زندگی تان به دنبال خوشایند بودن امور موقعی که احساس می کنید زمان به کندی حرکت می کند، افزایش خلاقیت ، خلاص یا رهایی از چیزهایی که خیلی جدی و خشک به نظر می رسند از رنگ نارنجی استفاده کنید.

دکتر مک نوتون ای رنگ را ضد خستگی نامگذاری کرده،این رنگ باعث حالت خوشبینی در فرد می شود و اثر ضد اسپاسم آن نیز غیر قابل انکار است.

نارنجی از ترکیب دو رنگ زرد و قرمز که هر دو گرمند بوجود می آید نشان دهنده جذب و هیجان فراوان و بر گوارش موثر است.بر اثر این رنگ نبض تندتر می زند ولی بر فشار خون اثر ندارد.
ویرایش و تلخیص آکاایران

دیدگاهتان را بنویسید