رویکرد چندساله واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد

رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد

پایگاه خبری فکر سبز : یکی از مشکل های پیش روی بشر امروزی، تضاد رشد جامعه با معیارهای محیط زیست است؛ به طوری که رشد روز افزون جامعه و پیشروی به سوی کلان شهرشدن، منجر به نابودی زیست بوم ها و اقلیم و به نوعی نابودی تدریجی حیات در کره خاکی شده است.

درخت های چنار در خیابان گلبهار شرقی
درخت های چنار در خیابان گلبهار شرقی

از جمله این تضادها، نابودی ده ها و گاه صدها اصله درخت در اجرای پروژه های عمرانی و گسترش خیابان هاست که با ارایه راه حلی ساده و کارآمد همچون جابجایی اصولی درخت، قابل حل می باشد.

همانطور که مقام معظم رهبری در بند 7 سیاست های کلی نظام درباره محیط زیست می فرمایند :

  • تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست محیطی بایستی مدیریت شود؛

این در حالی است که مدیریت خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نجف آباد با نیت نیک و خردمندانه مدتی است اقدام به جابجایی درخت ها در اجرای پروژه های عمرانی می نماید ولی متاسفانه هنوز موفق به اجرای درست و بهینه نشده اند و نیاز به دستگاه های جابجایی یا گلدان هایی که در دیگر شهرها همچون اصفهان در حال استفاده است، هر روز احساس می شود؛

در ادامه رویکرد چندساله ی واحد فضای سبز شهرداری را به روایت تصویر خواهید دید :

رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد
رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد

 

رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد
رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد

 

رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد
رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد

 

رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد
رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد

 

رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد
رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد

 

رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد
رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد

 

رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد
رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد

 

رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد
رویکرد واحد فضای سبز شهرداری نجف آباد

دیدگاهتان را بنویسید