زنده گیری و رهاسازی یک بهله قرقی ماده در یک مرغداری در نجف آباد

زنده گیری و رهاسازی یک بهله قرقی ماده

پایگاه خبری فکر سبز : یک بهله قرقی ماده در یک مرغداری در نجف آباد با اقدام به موقع و اطلاع رسانی مالک مرغداری در مورخ ۲۱ دی ۹۶ با اطلاع رسانی به موقع دوستدار طبیعت آقای حسنعلی جهانیان به انجمن دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی و هماهنگی اداره محیط زیست نجف آباد و با همکاری دکتر کیامرزی یک بهله قرقی ماده از داخل یک سالن مرغداری زنده گیری و در زیستگاه اصلی خود رها سازی شد.
بهترین اقدام در چنین مواردی اطلاع به موقع به نزدیکترین پایگاه محیط زیست توسط مردم می باشد تا قبل از هر آسیب جدی به شاهپرها، دم و دیگر اندام های داخلی، پرنده زنده گیری و در زیستگاه اصلی خود رهاسازی شود.

زنده گیری و رهاسازی یک بهله قرقی ماده
زنده گیری و رهاسازی یک بهله قرقی ماده

قرقی با اندازه کوچک، بال‌های کوتاه و گردن و دم دراز و خط ابروئی سفید و لکه سفید پس گردن از سایر پرندگان خانواده قوشها متمایز است. قرقی ماده حدود ۲۵درصد از نر آن بزرگتر است که یکی از بالاترین دودیسی‌های جنسیتی در میان پرندگان است. طول بدن قرقی نر ۲۸ و طول ماده ۳۸ سانتی‌متر است.

زنده گیری و رهاسازی یک بهله قرقی ماده
زنده گیری و رهاسازی یک بهله قرقی ماده

قرقی شباهت زیادی به پیغو، پیغوی کوچک و طرلان دارد. قرقی ماده را به دشواری می‌توان از پیغوی ماده تشخیص داد. اندازه هر دو مشابه است اما دم و بال‌های قرقی کوتاهتر است. قرقی همچنین کمی بزرگتر از پیغوی کوچک است. قرقی ماده ممکن است با طرلان نر اشتباه گرفته شود اما قرقی ماده کوچکتر و لاغرتر است. بال‌های کوتاهتری دارد و انتهای دم آن مربع‌مانند است. ضمن اینکه طرلان در زمینه سفید زیر شکمش خطوط مشکی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید