سخنان بزرگان در مورد دوست

دوست مثل پول، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان‌تر است.

باتلر

دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین.

اسکاروایلد

بعضی‌ها طوری هستند که دوستان‌شان هر قدر از آنها پایین‌تر باشند بیشتر دوست‌شان دارند.

چترفیلد

همه کسانی که با تو می‌خندند دوستان تو نیستند.

مثل آلمانی

چیزی در جهان بهتر از دوست واقعی نیست.

آکویناس

در دوستی درنگ کن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.

سقراط

برای آن که همواره دوستان‌مان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه‌ای میان خود و آنها داشته باشیم.

ارد بزرگ

دوستان عبارت از خانواده‌ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است.

آلفونس کار

هیچ دوستی بهتر از تنهایی، برای اهل اندیشه نیست.

ارد بزرگ

اگر سزاوار آن است که دوست با جزر زندگی‌ات آشنا شود، بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد، زیرا چه امیدی است به دوستی که می‌خواهی در کنارش باشی، تنها برای ساعات و یا قلمرو مشخصی؟

جبران خلیل جبران

دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد.

بزرگمهر

در روز عشاق برای دوستت کارتی بفرست و روی آن بنویس؛ از طرف کسی که فکر می‌کند تو بی نظیری.

براون

خموشی در برابر بدگویی از دوستان، گونه‌ای دشمنی است.

ارد بزرگ

دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد.

پل نرولا

بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شب‌هایت آرامش بخشد.

جبران خلیل جبران

دوستان برای نخجیر دشمنان، چون تیر و پیکان‌اند.

بزرگمهر

رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد.

جبران خلیل جبران

هر بدی می‌توانی به دشمن نرسان که ممکن است روزی دوستت گردد و هر سری داری با دوستت در میان نگذار که ممکن است روزی دشمنت گردد.

سعدی

بهترین وسیله برای کاهش دشمنان ازدیاد دوستان است.

انوره دوبالزاک

ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می‌بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی.

ارد بزرگ

بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم از تهی دستانند. توانگران از دوستی چیزی نمی‌دانند.

موزارت

اگر می‌خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو.

ارد بزرگ

دوست زمان احتیاج، دوست حقیقی است.

ضرب المثل انگلیسی

دوست واقعی کسی است که دست‌های تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند.

گابریل گارسیا مارکز

نفرت به همان اندازه دوست داشتن، خوب است. یک دشمن می‌توان به خوبی یک دوست باشد. برای خود زندگی کن، زندگیت را بزیی، سپس به راستی دوست انسان خواهی شد.

جبران خلیل جبران

دشمن چون از همه حیلتی فرو ماند سلسله دوستی بجنباند. پس آنگه به دوستی کارها کند که هیچ دشمنی نتواند.

سعدی

اگر دوستت را در تمامی شرایط درک نکنی. او را هرگز درک نخواهی کرد.

جبران خلیل جبران

بیشتر بدبختی‌های ما قابل تحمل‌تر از تفسیرهایی است که دوستان‌مان درباره آنها می‌کنند.

کولتون

از دشمن خودت یک بار بترس و از دوست خودت هزار بار.

چارلی چاپلین

نشان دوست نیکو آن است که خطای تو بپوشد و رازت آشکار نکند.

بوعلی سینا

اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید.

کوروش

بهترین وسیله دفع دشمنان، ازدیاد دوستان است.

بیسمارک

من در جهان یک دوست داشته‌ام و آن خودم بوده ام!

ناپلئون

دوستی که نومیدنامه می‌خواند، همیشه سوار تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد.

ارد بزرگ

1 نظر در “سخنان بزرگان در مورد دوست”

دیدگاهتان را بنویسید