شرکت در اولین همایش جهانی و چهارمین کنگره ملی باز یافت مواد آلی در کشاورزی

در بعد از ظهر و فردای آن روز مقالاتی از دانشمندان و استادان دانشگاه های کشور و بعضی از کشور های خارجی مانند مالزی، سودان، یونان، کره و چند کشور دیگر در ارتباط با بازیافت پس ماند و به ویژه در عرصه ی کشاورزی ارایه گردید. مقالات، حداقل در عرصه تئوری و بعضی در عرصه عمل بسیار مفید و قابل استفاده بود. و ای کاش به جای این همه پذیرایی در صبح و عصر و دادن ناهار ظهر، مقالات فوق را به نحوی در اختیار می گذاشتند. چون بخش عمده شرکت کننده دانشجو بودند و تعدادی نیز از سازمان های مردم نهاد و بخشی نیز از پرسنل آموزشی و تحقیقاتی مراکز آموزش عالی کشور و لذا این تبادل اطلاعات و مقالات می توانست مفید باشد. نکته جالب این بود که برای پذیرایی از ظرف های یک بار مصرف پلاستیکی استفاده شده بود و با تذکر یکی از دوستان ما به مسوولین قرار گذاشتند که دیگر از این ظروف استفاده نکنند. نکته دوم اینکه درکنار همایش بالا غرفه هایی از موسسه ها و شرکت های مختلف در ارتباط با بازیافت وجود داشت که مفید و قابل استفاده بود و نکته آخر این که به نظر می رسد جنبه سوری و نمایشی این همایش بیشتر بود تا بهره برداری علمی و عملی از آن (متاسفانه مانند بیشتر همایش ها و سمینارها)

دیدگاهتان را بنویسید