فاجعه ی درخت بری خیابان دلگشا، سکوت دو ساله ی دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی را شکست

درخت بری در طرح تعریض خیابان دلگشا

پایگاه خبری فکر سبز : فاجعه ی درخت بری خیابان دلگشا، سکوت دو ساله ی دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی را شکست.

16 مهر 94 در طرح توسعه ی خیابان دلگشای شرقی، بالغ بر 12 درخت کهنسال چنار و توت که قرار بود در دی ماه جابجا شوند، نابود شدند. دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی که پس از تخریب پنگ خانه باغ نو همواره در تمامی محافل رسمی از شهرداری و شورای اسلامی شهر نجف آباد به عنوان افرادی پرکار یاد کرده اند، امروز با توجه به بد قولی مسوولین فضای سبز مبنی بر جابجایی درخت در پروژه های عمرانی، چهره ی دیگر آن ها را شناختند. متاسفانه مدیریت نادرست در سیستم شهرداری همواره پابرجا است و این محیط زیست است که همواره قربانی این بی مدیریتی ها می شود.

درخت بری در طرح تعریض خیابان دلگشا
درخت بری در طرح تعریض خیابان دلگشا
درخت بری در طرح تعریض خیابان دلگشا
درخت بری در طرح تعریض خیابان دلگشا
درخت بری در طرح تعریض خیابان دلگشا
درخت بری در طرح تعریض خیابان دلگشا
درخت بری در طرح تعریض خیابان دلگشا
درخت بری در طرح تعریض خیابان دلگشا

دیدگاهتان را بنویسید