فواید چنار

در ایران دو درخت به عنوان درختان مقدس شمرده میشود یکی سرو و دیگری چنار که موضوع تحقیقات ما در مورد چنار بوده است.به جرات میتوان گفت که درخت چنار یکی از زیباترین درختان غیر مثمر است که در محدوده ایران و علی الخصوص اصفهان بیشتر کاشته میشده است . از دوره صفویه کاشت درخت چنار در اصفهان رونق بیشتری گرفت که نمونه آن را در خیابان عباس آباد این شاهکار همکاری طبیعت و انسان میتوان دید.

میگویند چنار آب زیادی میخواهد اما نه چنین است بلکه دوره های آبیاری چنار میتواند  بین 7 تا 10 روز باشد اما اگر هم چنین نبود و درخت چنار آب زیادی میخواست دلیل این زیاده خواهی آب ما هستیم نه چنار…!!! بله درست خوانده اید ما… دلیل آن را به طور مفصل برای شما میگوییم میدانید که یکی از فواید درختان تعدیل رطوبت محیط میباشد طبق تحقیقات یکساله ما به این نکته پی بردیم که در میان درختان غیر مثمر که جزو تحقیق ما بوده اند (شامل بید ، سپیدار ، صنوبر ، نارون ، کاج ، زبان گنجشک ، سرو و چنار و …) درصد تعدیل رطوبت چنار در میان این درختان بیشتر از همه بوده است . درصد تعدیل رطوبت محیط باعث خنکی هوا میگردد و این باعث نزدیک شدن درجه هوا به نقطه شبنم شده و در نتیجه باعث بارندگی میشود گرچه گاهی دور از ذهن مینماید اما در طبیعتی که خدای سبحان بدون نقص آفریده است هر لحظه هزاران کشف جدید که شاید تا چند لحظه قبل از آن نظراتی مخالف آن وجود داشته است رخ میدهد.

اگر درباره نقطه شبنم پویشی انجام دهید بهتر مطلب را درک خواهید کرد.

در مطالب بعدی بیشتر درباره فواید چنار صحبت خواهیم کرد با تشکر اگر نظری در رابطه با این مطالب داشتید لطفا مطرح کنید.

1 نظر در “فواید چنار”

دیدگاهتان را بنویسید