قطع درخت ها به بهانه ی به سازی جوب ها !

باز هم خبر از تخریب به بهانه ی طرح های عمرانی!

اینجاست که خیابان نوبهار را به خزانی پایان پذیر برای زندگی درخت ها تبدیل کردند و هر یک بهانه ای نو می آورند و دم از بی اطلاعی می زنند.

طی تماس یکی از دوستداران طبیعت، طرفداران طبیعت سبز به خ نوبهار رفتیم و در اوج ناباوری به فاجعه ای که کارکنان شهرداری نجف آباد به را انداخته بودند و با زور لودر به جان درخت های بی زبان افتاده بودند، برخوردیم و تنها در این جهنم موفق به نجات جان اندکی درخت شدیم.

قطع و نابودی حدود 12 اصله درخت توت و کاج و نارون که جوانترین آن ها بالغ بر 30 سال داشتند و این کار یعنی نابودی 500 سال زندگی فقط

دیدگاهتان را بنویسید