لاک پشتي كه قرباني انسان ها شد!

اين لاک پشت بيچاره در زمان كودكي وارد يک حلقه ي پلاستيكي شناور در اقيانوس شده و ديگر نتوانسته از آن خارج بشود.

در نتيجه به اين شكل رشد كرده و ديگر توانايي مخفي شدن داخل لاک را از دست داده و نه مي تواند شكار كند و نه دفاع.

اين يک نمونه از قرباني هاي بي زبان زباله هاي زيست محيطي است كه توسط ما انسان ها توليد مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید