مجسمه شکار در شهر خون و قیام!

تندیس شکار در شهر خون و قیام سوسنگرد فرتور : علی حیدری

دیده بان حقوق حیوانات : در شهر سوسنگرد مجسمه شکار نصب شده است.
معمولا رسم بر این است که تندیس های شهری افتخارات منطقه ای را به بینندگان گوشزد کنند؛ از این رو است که تندیس افراد مشهور و شهدای وطن بخش قابل توجهی از این تندیس ها را تشکیل می دهند. گاهی نیز مفاهیم انسانی و ارزش های اخلاقی در قالب مجسمه هایی برای شهروندان تصویر می شوند. با این اوصاف باید از مدیریت شهری سوسنگرد پرسید آیا قاطبه مردم این شهر به کشتن حیوانات افتخار می کنند یا این کشتار بخشی از ارزش های این شهر محسوب می شود که چنین تندیسی در این شهر نصب شده؟ آیا این تندیس با این مفهوم نشانه خوبی برای شهر خون و قیام، سوسنگرد محسوب می شود یا نشان بد سلیقگی و کج سلیقگی مدیران این شهر است؟

تندیس شکار در شهر خون و قیام سوسنگرد فرتور : علی حیدری
تندیس شکار در شهر خون و قیام سوسنگرد
فرتور : علی حیدری

خوشبختانه با توجه به دو بخشی بودن این صحنه، به راحتی می توان فردی که با اسلحه به سمت دو پرنده نشانه گیری کرده را در اقدامی شایسته حذف کرد تا پرندگان به پرواز ابدیشان در این میدان ادامه دهند.

آقایان! این تندیس داد شهروندان و هموطنان را در آورده است.

پی نوشت: آیا قول مدیران سازمان حفاظت محیط زیست برای حذف سه تندیس شکار از شهرهای کشور عملی خواهد شد یا در حد قول باقی خواهد ماند؟

دیدگاهتان را بنویسید