نقطه سرخط

زندگی نقطه سر خط بی وفایی شده عادت تو نوشته بودی دیدار سه تا نقطه … به قیامت زندگی نقطه سر خط تلگرافی شده نامت قلبم و مچاله کردی لای نقطه چین نامت عزیزم نقطه ته خط برو با خیال راحت به تو تقدیم این ترانه عوض جواب نامت زندگی نقطه سر خط برو با خیال راحت به تو تقدیم این ترانه عوض جواب نامت باز سی و دو حرف دلگیر مختصر مفید و ساده گفتی که سایه ی عشقت از سرم خیلی زیاده زیر دردام خط کشیدی ضربدر زدی رو اسمم تا بدونم که به عشقت تا که جون دارم طلسمم روی یک کاغذ بی خط حرفای خسته به نوبت توی سرزمین نامت حرف ت کرده قیامت ت مثه تو مثه تردید ت مثه آخر طاقت مثه تنهایی مثه تب مثه آخر خیانت عزیزم نقطه ته خط برو با خیال راحت

2 نظر در “نقطه سرخط”

دیدگاهتان را بنویسید