رشد بیابان در ایران نگران کننده است !

رشد بیابان در ایران نگران کننده است

رشد بی‌وقفه بیابان‌زایی در ایران دیگر به یک دغدغه مردمی تبدیل شده‌است؛ اما هنوز این دغدغه مانع جلوگیری از دست‌اندازی‌ها برای توقف بیابان‌زایی نشده‌است. حفر چاه‌های عمیق توسط کشاورزان و احداث سد‌های بدون مطالعه، مهمترین علل بروز پدیده بیابان‌زایی در ایران هستند.

رشد بیابان در ایران نگران کننده است
رشد بیابان در ایران نگران کننده است

کاریکاتور از : مهدی تمیزی

دیدگاهتان را بنویسید