همایش “طبیعت و ردپای انسان”

همایش "طبیعت و ردپای انسان"

سخنران ها :

دکتر مسعود برهانی “عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی”

مهندس سعید موحدی “سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نجف آباد”

مهندس امیر فرح نسب “پژوهشگر و محقق محیط زیست”

مهندس علی پزشکی “دبیر انجمن دفاع از حقوق شهروندی”

همایش "طبیعت و ردپای انسان"
همایش “طبیعت و ردپای انسان”

دیدگاهتان را بنویسید