پروفسور ابراهيم اسرافيليان

پروفسور ابراهيم اسرافيليان دكتراي هندسه ديفرانسيل و هندسه مني فولتها از انگليس استاد كامل(fullperofesor) رياضي و صاحب تاليفات بسيار زياد ریيس موسسه آمار و انفورماتيک مرد علمي سال1997 و 1998جهان در رشته رياضي

زندگی نامه : دکتر ابراهيم اسرافيليان در سال 1314 هجري شمسي در نجف آباد به دنيا آمد. ايشان داراي دكتري رياضي گرايش هندسه و ديفرانسيل از دانشگاه سوتميتون انگلستان است. وي عضو هيات علمي و استاد بازنشسته دانشگاه علم و صنعت ايران مي باشد.

گروه : علوم پايه

رشته : رياضيات

گرايش : هندسه و ديفرانسيل

والدين و انساب : پدر ابراهيم اسرافيليان فردي عارف و به حرفه نجاري اشتغال داشت . مادرشان خانه دار بود. پدر بزرگ پدري اش بنام حسينعلي ، او نيز به كار نجاري اشتغال داشتند به طوري که در كنار آن داراي سروده ها و اشعاري بود كه در حالت كلي به چاپ نرسيده اند. ولي پراكنده بعضي قطعات در جاهاي مختلف به چاپ رسيده است.

تحصيلات رسمي و حرفه اي : ابراهيم اسرافيليان تحصيلات رسمي خود را از سن 10 سالگي شروع كرد و تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در نجف آباد اصفهان و دانشسراي مقدماتي را در دانشسراي مقدماتي اصفهان در سال 1335 گذرانيد. ديپلم رياضي را از مدرسه ادب (دبيرستان ادب) اصفهان در سال 1336 دريافت كرد. پس از آن در كنكور شركت كرد و در دو رشته كارشناسي رياضي و كارشناسي ادبيات فارسي و فلسفه به تحصيل پرداخت و در سال 1339 به پايان رسانيد. ايشان از سال 1345 تا 1347 دوره مدرسي عالي را به پايان رسانيد.

هم دوره اي ها و همکاران : دكتر مهدي گلشني ، دكتر ابوالقاسم بزرگنيا ، دكتر رستم فردوسي ، دكتر ابراهيم بهنام از همدوره اي هاي ابراهيم اسرافيليان مي باشند. از همكاران ايشان مي توان به دكتر احمد ماموريان ،دكتر محمد حسن امير خاني ،دكتر تولایي ،دكتر زعفراني ،دكتر شيد فر ، دكتر دانشمند ،دكتر خسرو مالک نژاد ،دكتر حسن غيور ، دكتر نژاد دهقان و دكتر جواد پور اشاره كرد.

همسر و فرزندان : ابراهيم اسرافيليان در سال 1341 با سركار خانم طاهره طالبي ازدواج نمود . ما حصل آن داراي 4 فرزند بنامهاي مهين دخت ،مسعود ،علي و مريم مي باشد.كه سه فرزند اول دكتر اسرافيليان متاهل و فرزند اخر داراي مدرك كارشناسي ارشد فيزيک مي باشد.

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : – رئيس موسسه عالي آمار و انفرماتيك بمدت يكسال از بهمن 1357 – رئيس دانشگاه علم و صنعت بمدت يكسال از سال 1359 ، از سال 1362 تا 1363 رئيس دانشگاه معلم و در سال 61 مدتي قائم مقام وزارت ارشاد اسلامي بود. – نماينده مردم تهران در دوره مجلس شوراي اسلامي از سال 1363-1367 – رئيس دانشكده رياضي دانشگاه علم و صنعت ايران بمدت 7 سال – عضو هئت علمي و استاد دانشگاه علم و صنعت ايران – عضو هيئت امنا و مسئول دانشگاه امام صادق (ع) (بمدت سه سال مسئوليت آن را بر عهده داشتند)

فعاليتهاي آموزشي : سوابق آموزشي ابراهيم اسرافيليان به قرار زير است: – از سال 1339-1345 دبير رياضي – فيزيك و مكانيك در دبيرستانهاي نجف آباد و اصفهان – از سال 1347-1349 استاد يار رياضي دانشگاه اصفهان – از سال 1349-1350 استاديار رياضي دانشگاه پلي تكنيك تهران – از سال 1350-1370 استاد يار دانشگاه علم و صنعت دانشگاه علم و صنعت ايران – از سال 1370-1375 دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران – از سال 1375-تا كنون استاد رياضي دانشگاه علم و صنعت ايران

مراکزي که فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : ابراهيم اسرافيليان يکي از بانيان دانشگاه امام صادق (ع) مي باشد.

شاگردان : دكتر محمود دانشاتي ،دكتر اكبر محمدي حسن آبادي ،خانم دكتر وكيل ، دكتر احمد حقاني ، دكتر فشاركي ، دكتر لشكري ، دكتر عبدالحميد رياضي ، دكتر قاهري ،دكتر اسماعيل عزيز پور ،دكتر حميد رضا سليمي مقدم و غيره از شاگردان ابراهيم اسرافيليان مي باشند.

همفکران فرد : ابراهيم اسرافيليان با مرحوم شهيد دكتر سيد حسن آيت ،شهيد محمد منتظري ، شهيد سرهنگ نامجو و شهيد كلاهدوز و غيره همفكري نزديكي داشت.

جوائز و نشانها : – دريافت نشان دانشگاه پكن (چين) بمناسبت و شركت در كنفرانس معادلات ديفرانسيل و ارائه مقاله در سال 1369 – دريافت لوح تقدير بعنوان استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت ايران درسال 1370 – دريافت لوح تقدير دانشگاه علم و صنعت بعنوان پيش گامان دانش و پژوهش (زمان دكتر شهرتاش) – دريافت لوح سپاس دانشگاه پيام نور و خانه رياضيات نجف آباد -دريافت تقدير نامه از اساتيد ،دانشجويان و كاركنان دانشكده رياضي در سال 1385 – دريافت لوح تقدير از رئيس دانشكده رياضي در سال 1385

چگونگي عرضه آثار : ابراهيم اسرافيليان داراي 6 كتاب تاليفي و بيش از 57 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر علمي مي باشد.

آثار :

1 . آناليز روي

ويژگي اثر : تاليف- انتشارات پيام نور

2 . آناليز مختاط

ويژگي اثر : تاليف- انشارات دانشگاه علم و صنعت

3 . توپولوژي

ويژگي اثر : تاليف -انتشارات همراه

4 . رياضيات پيشرفته دانشگاهي

ويژگي اثر : تاليف- انتشارات ققنوس

5 . رياضيات عمومي

ويژگي اثر : تاليف- ناشر مولفين

6 . هندسه ديفرانسيل مدرن براي فيزيكدانان

ويژگي اثر : تاليف- انتشارات دانشگاه علم و صنعت

دیدگاهتان را بنویسید