چرا ؟!

سخن گفتن از ساماندهی محوطه تاریخی طاقبستان و آماده شدن برای ثبت جهانی و در مقابل، رور در رو شدن با صحنه های عجیبی مثل یک کارگر دریل به دست در یک قدمی نقش برجسته اردشیر، اوضاعیست که آدم را یاد کور کردن چشم به بهانه پیرایش ابرو می اندازد.

قلمرو امپراتوری ساسانی در ایران یا همان طاق وسان کرمانشاهی ها و طاقبستان پارسی زبانان، با وعده ساماندهی و اصلاح وضعیت محوطه تاریخی این مجموعه، قرار است به سمت جهانی شدن و ثبت در آثار تاریخی دنیا حرکت کند.

خودمان قضاوت کنیم!!

برگرفته از : خبرگزاری مهر

1 نظر در “چرا ؟!”

دیدگاهتان را بنویسید