چرا با ورزشکاران این کار را می کنید؟

مجتبی مرادی قهرمان کشتی دزفول

چرا با ورزشکاران این کار را می کنید؟ برای ورزش یک کشور هیچ چیز غم انگیز تر از این نیست که قهرمان جهان کنار خیابان سمبوسه فروشی کند.

این قهرمان جهان مجتبی مرادی نام دارد و 5 سال است برای دزفول، شهر زادگاهش در رقابت های جهانی و کشوری در رشته کشتی مقام آوری کرده است ولی این ورزشکار قهرمان و مستعد برای برآورده کردن نیازهای مالی اش در میدان بارفروشان دزفول سمبوسه فروشی می کند.

او می گوید که تا به حال یک میلیون و سیصدهزار تومان از مسئولان استانی پاداش نقدی دریافت کرده است. شرایط این ورزشکار قهرمان کافی است مقایسه ای بشود با شرایطی که ورزشکاران برخی رشته ها از جمله فوتبالیست ها دارند.

دیدگاهتان را بنویسید