***** چرا بعد از غذا دوست داریم بخوابیم ؟

شروع این فرآیند نیز با صرف غذا و بالا رفتن قند در خون آغاز می‌شود که البته جزئیات آن بسیار تخصصی است. در ضمن با توجه به این کشف جدید می‌توان به درمان جدیدی برای چاقی و اختلالات در خواب و خوراک نیز رسید.

از طرفی با توجه به این موضوع می‌توان درک کرد که چرا استراحت و خوابیدن در هنگام گرسنگی امکان پذیر نیست و یا بسیار دشوار است.

پس مشخص است که تغییر در انرژی بدن بر میزان هوشیاری، گرسنگی و هورمون‌های متابولیک بدن نیز تاثیر دارد و به همین دلیل است که افزایش یا کاهش قند خون می‌تواند تاثیرات قابل ملاحظه‌ای در کار دستگاه‌های گوناگون بدن داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید