چرا نواختن موسیقی افسردگی را برطرف می‌کند ؟

به گفته محققان، موسیقی درمانی به بیمار کمک می‌کند تا عواطف و احساساتش را از طریق یک فعایت لذت بخش بیان کند.

موسیقی درمانی به بیمار اجازه می‌دهد تا بیمار در موقعیت‎هایی که قادر به صحبت کردن نیست، از طریق یک روش بی‌کلام به بیان خود و احساساتش بپردازد.

محققان معتقدند، موسیقی درمانی زمانی که در کنار روش‌های درمانی استاندارد، همچون تجویز دارو، روان درمانی و مشاوره قرار گیرد، روند بهبود افسردگی و نگرانی در بیمار سرعت بیشتری می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید