چکامه ای از مولوی

اين جهان كوه است و فعل ما ندا

سوي ما آيد نداها را صدا

فعل تو كان زايد از جان و تنت

همچو فرزندي بگيرد دامنت

پس تو را هر غم كه پيش آيد ز درد

بر كسي تهمت منه، بر خويش گرد

فعل تست اين غصه هاي دم به دم

اين بود معناي قَد جَفٌَ القَلَم!

چکامه ای از مولوی

دیدگاهتان را بنویسید