چگونه می‌توانیم بدن خود را Reset کنیم ؟

دانشمند‌ان تصور می‌كنند كه با مطالعه روی الگوهای تنفسی انسان، دلیل آه كشیدن را كشف كردند.

ما “آه” می‌كشیم تا با تنظیم مجدد الگوهای تنفسی، خستگی را از تن خارج كرده و دستگاه تنفسی خود را انعطاف‌پذیر و در حالت ارتجاعی نگه داریم.

آنچه محققان در بلژیك در بررسی‌های خود در جستجوی آن بودند، تغییرات خاصی بود كه در طی یك دقیقه در لحظه “آه” كشیدن ایجاد می‌شد و می‌توانست موافق یا مخالف فرضیه تنظیم كننده مجدد یا به اصطلاح “Reset” شدن در اثر عملكرد “آه” كشیدن باشد و اكنون آنها تصور می‌كنند كه جواب خود را پیدا كرده‌اند.

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد كه حركات تنفسی قبل و بعد از آه كشیدن، متفاوت هستند و به این ترتیب این فرضیه تایید شد كه آه كشیدن در واقع سیستم تنفسی را “Reset” می‌كند.

گفتنی است؛ سایت علمی دیسكاوری در این باره خاطر نشان كرده: “فرضیه تنظیم كننده مجدد” مبتنی بر این ایده ارائه شده كه نفس كشیدن یك حركت پویای ارثی است كه با تمام انواع فاكتورهای داخلی و خارجی میزان اكسیژن مورد نیاز ما را تغییر داده و ریه‌های ما را سالم نگه داشته و آماده فعالیت می‌كند.

دیدگاهتان را بنویسید