کاروانسرای مجیدی نجف آباد تخریب شد!

کاروانسرای مجیدی تخریب شد

هر دم از این باغ بری می رسد!
پایگاه خبری فکر سبز : این بار نوبت کاروانسرای مجیدی است که طعمه ی نقص قانون، نبود بودجه و بی توجهی میراث فرهنگی شد!

کاروانسرای مجیدی تخریب شد
کاروانسرای مجیدی تخریب شد
کاروانسرای مجیدی تخریب شد
کاروانسرای مجیدی تخریب شد

جمعه 18 تیر 95 کاروان سرای محیدی که سال هاست در شرف ثبت بود و به عنوان اثر با ارزش تاریخی معرفی شده، به کام نابودی با چنگال لودر و تراکتور کشیده شد.

کاروانسرای مجیدی تخریب شد
کاروانسرای مجیدی تخریب شد

این اثر متعلق به دوره ی قاجار واقع در خیابان مطهری (راسته چاقو سازها) بود که در تملک مالک شخصی بود. در سال 95 این دومین اثر تاریخی است که به کام نابودی کشیده می شود. اثر با ارزش تاریخی پیشین، خانه تدین بود که 40 درصد باقیمانده ی آن ثبت ملی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید