کارگاه تسهیلگری شیوه های نوین جلب مشارکت جوامع محلی در آستانه روز جهانی حیات وحش

کارگاه تسهیلگری شیوه های نوین جلب مشارکت جوامع محلی در آستانه روز جهانی حیات وحش

پایگاه خبری فکر سبز : در آستانه روز جهانی حیات وحش (سوم مارس برابر با دوازدهم اسفند) کارگاه تسهیلگری شیوه های نوین جلب مشارکت جوامع محلی در پاسگاه محیط بانی مردم ساز سنگ سفید در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو برگزار گردید.

کارگاه تسهیلگری شیوه های نوین جلب مشارکت جوامع محلی در آستانه روز جهانی حیات وحش
کارگاه تسهیلگری شیوه های نوین جلب مشارکت جوامع محلی در آستانه روز جهانی حیات وحش

در این کارگاه نیم روزه که به همت انجمن دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی نجف آباد و با تسهیل گری خانم فیروزه سعادتی انجام شد، شهروندان برای اولین بار با فنون تغییر شیوه های حفاظت مناطق از حفاظت به سمت حمایت آشنا شدند و با شناخت توانمندی های فرهنگی و زیست بومی منطقه چالش های فعلی، راه کارهای رفع یا کاهش آن ها و پیشنهادات بهبود وضعیت منطقه توسط جامعه محلی ساکن در حاشیه ی پارک ملی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در بخش دیگری از این کارگاه، شرکت کنندگان چالش های فعلی و الزامات قانونی و ابزارهای کارآمد برای بهبود مدیریت منطقه را بررسی نمودند.

کارگاه تسهیلگری شیوه های نوین جلب مشارکت جوامع محلی در آستانه روز جهانی حیات وحش
کارگاه تسهیلگری شیوه های نوین جلب مشارکت جوامع محلی در آستانه روز جهانی حیات وحش

گفتنی است پاسگاه محیط بانی مردم ساز سنگ سفید به عنوان دومین پایگاه محیط بانی خیرساز ایران، گرچه هنوز ساختار فیزیکی کاملی ندارد اما با عزم جدی جامعه ی محلی همجوار پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو به طور هفتگی برای برگزاری کارگاه های آموزشی محیط زیست آماد ه است و تبدیل به مکانی مناسب برای هم اندیشی دوستداران محیط زیست و گسترش آگاهی گروه های مختلف مخاطب گشته است.

کارگاه تسهیلگری شیوه های نوین جلب مشارکت جوامع محلی در آستانه روز جهانی حیات وحش
کارگاه تسهیلگری شیوه های نوین جلب مشارکت جوامع محلی در آستانه روز جهانی حیات وحش

دیدگاهتان را بنویسید