کمرویی چیست ؟

آسیب شناسی و درمان کمرویی در نوجوانی

دوره نوجوانی در زندگی انسان از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت آن مربوط به بحران‌هایی است که در این زمان برای انسان به وجود می‌آید. کمبود اعتماد به نفس و کمرویی بیانگر ترس و اضطراب درونی است. به همین دلیل نوجوانان ناگهان درون‌گرا می‌شوند و در خود فرو می‌روند و احساس ترس از شکست و مسخره شدن در آنها شکل می‌گیرد و ممکن است تمام وجودشان را در بر گیرد. اینجاست که نوجوان به انزوا روی می‌آورد و تنهایی را بر می‌گزیند، لذا به دوری از جمع گرایش پیدا می‌کند و این چنین گرایشی به علت ترس و دلهره‌ای است که در فرد به وجود می‌آید.

تعریف کمرویی

کمرویی یعنی خود توجهی فوق‌العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران. زیرا کمرویی، ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد.

از دیدگاه روان‌شناسی، کمرویی برچسبی است که فرد به خود می‌زند. یعنی اگر شما معتقد با شید که کمرو هستید حتما همان گونه عمل خواهید کرد.

احتمالا افرادی که به کمرویی مبتلایند، دلایل رفتار خود را نمی‌دانند. کمبود اعتماد به نفس باعث رنجش افراد کمروست و این خود باعث می‌شود تا این گونه افراد در برخورد با دیگران به سهولت ناراحت و دستپاچه شوند.

کمرویی یعنی خود توجهی فوق‌العاده و ترس از مواجه شدن با دیگران. زیرا کمرویی، ترس یا اضطراب اجتماعی است که در آن فرد از مواجه شدن با افراد نا آشنا و ارتباطات اجتماعی گریز دارد.

دیدگاهتان را بنویسید