کوروش بزرگ

7 آبان بزرگداشت کوروش بزرگ

کوروش بزرگ

درباره کوروش تمام مورخین متفقند که شاهی بود با عزم و عاقل و رئوف که در موارد مشکل به عقل بیش از قوه متوسل می‌شد و برخلاف پادشاهان آشور و بابل، با مردم مغلوب رئوف و مهربان بود. جنگ و بوی خون او را برخلاف فاتحان دیگر مغرور نکرد و رفتار او با پادشاهان مغلوب لیدیه و بابل سیاست تسامح او را بخوبی نشان می‌دهد. با پادشاهان مغلوب به اندازه‌ای مهربانی می‌کرد که آنها دوست کوروش شده و در مواقع مشکل به او یاری می‌نمودند. با مذهب و معتقدات مردم کاری نداشت بلکه برای جذب قلوب ملل آداب مذهبی آنها را محترم می‌داشت. شهرها و ممالکی که در تحت تسلط او در می‌آمدند، هیچگاه معرض قتل و غارت واقع نمی‌شد. آنچه درباب وی برای مورخ جای تردید ندارد، قطعاً این است که لیاقت نظامی و سیاسی فوق‌العاده در وجود او، با چنان انسانیت و مروتی در آمیخته بود که در تاریخ پادشاهان شرقی پدیده‌ای به‌کلی تازه به شمار می‌آمد. کوروش از ذکر عناوین و القاب احتراز داشت، در کتیبه‌هایی که از او مانده، این عبارت ساده خوانده می‌شود، من کوروش شاه هخامنشی هستم. حال آنکه شاهان دیگر خود را خدا می‌خواندند.

7 آبان بزرگداشت کوروش بزرگ
7 آبان بزرگداشت کوروش بزرگ

ایرانیان کوروش را پدر و یونانیان او را سرور و قانون گذار می‌نامیدند و در وی به چشم یک فرمانروای آرمانی می‌نگریستند. یهودیان این پادشاه را، به منزله مسیح پرورگار به شمار می‌آوردند، ضمن آنکه بابلیان او را مورد تأیید مردوک می‌دانستند.

واژه ی کوروش

نام کوروش در زبان‌های گوناگون باستانی به‌گونه‌های مختلف نگاشته شده‌است:

پارسی باستان : Kūruš

در کتیبه‌های عیلامی : Ku-rash

درکتیبه‌های بابلی : Ku-ra-ash

در زبان یونانی باستان : Κῦρος آمده‌است.

در زبان عبری : کورِوش Koresh

در زبان لاتین : سیروس Cyrus؛

دکتر شهبازی معتقد است کورش به معنی خورشید است. او در کتاب راهنمای جامع پاسارگاد میگوید بر اساس سنتی که کتزیاس یونانی ناقل آن بوده است و پلوتارخ ذکر کرده, کلمه‌ی کوروش را ایرانیان با کلمه خورشید انطباق داده بودند (در زبان ایرانی خورشید “هُوَر” تلفظ می‌شد که امروزه خور=هور می‌گوییم) یعنی خورشید را مظهر و نمادی برای کوروش می‌دانستند و جالب اینکه آرامگاه کورش دلیلی برای تایید این روایت (که اغلب مورد تردید بوده است) باقی نهاده و آن شکل خورشیدی است که بر پیشانی آرامگاه او, بالای سردر اتاق آرامگاه, حجاری کرده‌اند.

تبارنامه کوروش بزرگ

تبار کوروش از جانب پدرش به پارس ها می‌رسد که برای چند نسل بر انشان (انزان) و عیلام (شمال خوزستان کنونی)، حکومت کرده بودند. کوروش درباره ی خاندانش، بر سفالینه ی استوانه ای شکلی، محل حکومت آن‌ها را نقش کرده ‌است.

این که چه وقایعی روی داده که پارس‌ها عیلام را تسخیر نموده و شاخه‌ای از سلسله ی هخامنشی را در آنجا برقرار کرده اند، معلوم نیست. احتمال می‌رود که پس از آنکه آشور بنی پال در سال ۶۴۵ پیش از میلاد، دولت عیلام را منقرض کرد، پارس‌ها از فرصتی که در اثر جنگ بین آشور و ماد به دست آمده بود، استفاده کرده و پادشاهی جدیدی را در انشان تأسیس کرده باشند.

هخامنش سر سلسله ی این دودمان است که در حدود ۷۰۰ سال پیش از میلاد، میزیسته است. پس از مرگ او، فرزندش چا ایش پیشچا ایش پیش به حکومت پارس و انشان (انزان) رسید. بعد از فوت او سلسلهٔ هخامنشی دوشاخه شده و کورش یکم شاه انشان و عیلام و آریارامن شاه پارس شد. سپس پسران هر کدام، به ترتیب کمبوجیه یکم شاه انشان و عیلام و آرسام شاه پارس، بعد از آن‌ها حکومت کردند.

کمبوجیه یکم با شاهدخت ماندانا، دختر ایشتوویگو (آژی دهاک یا آستیاگ) پادشاه ماد، ازدواج کرد و کوروش بزرگ نتیجه این ازدواج بود.

داریوش بزرگ در کتیبه بیستون نیز این مطلب را تأیید می کند، زیرا شاه مزبور می گوید، من نهمین شاه از سلسله ی دوگانه ی هخامنشی هستم (با حذف ویشتاسب چون وی حکمرانی نکرده است)

زادگاه و افسانه ی زایش کوروش بزرگ

تاریخ نویسان باستانی از قبیل هرودوت، گزنفون و کتسیاس درباره چگونگی زایش کوروش اتفاق نظر ندارند. اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده‌اند، اما شرحی که آنها درباره ماجرای زایش کوروش ارایه داده‌اند، بیشتر شبیه افسانه می‌باشد. تاریخ نویسان نامدار زمان ما همچون ویل دورانت و حسن پیرنیا و پرسی سایکس، افسانه زایش کوروش را از هرودوت برگرفته‌اند.

فرزندان

همسر کوروش بزرگ کاساندان بود. کوروش کاساندان را بسیار دوست می‌داشت و پس از مرگش در سراسر امپراتوری کوروش، مراسم سوگواری بر‌پاکردند.

پس از مرگ کوروش، فرزند ارشد او کمبوجیه دوم به سلطنت رسید. نام پسر کوچکتر کوروش بردیا بود.

کوروش به جز این دو پسر، دارای سه دختر به نام‌های آتوسا (به اوستایی هیوتسه به معنی خوش اندام)، رکسانا (روشنک یا به اوستایی ریوخشنه) و آرتیستونه (آرتوستونه) بود.

آتوسا بعدها با داریوش بزرگ ازدواج کرد و مادر خشایارشا، پادشاه قدرتمند ایرانی شد.

روز کوروش بزرگ (بزرگداشت کوروش)

روزی است که به پیشنهاد سازمان بین‌المللی نجات پاسارگاد انتخاب و نام‌گذاری شده است. این روز ۷ آبان (۲۹ اکتبر) است که تاریخ نویسان آن را روز ورود کوروش به بابل (دولت‌شهر) و صدور منشور کوروش می‌دانند. به ادعای سازمان نجات پاسارگاد، این روز در تقویم جهانی یونسکو به ثبت رسیده و هر ساله در این روز به نمایش در می آید.[۲][نیازمند منبع]. اما روز کوروش در هیچ تقویم رسمی ثبت نشده است [۳]

این روز به مناسبت تصرف بابل (دولت‌شهر) به دست سپاه هخامنشیان (۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در جهان باستان انتخاب شده‌است.[نیازمند منبع] ۲۵۴۴ سال پیش در همین روز اعلامیه تاریخی کوروش بزرگ در زمینه حقوق افراد و ملل انتشار یافته بود که نخستین سنگ بنای یک دولت جهانی با منافع مشترک بشمار می‌آید.[۴] نکات مطرح شده در آن عبارت اند از: از بین بردن تبعیضات نژادی و ملی، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی دین و مذهب و تلاش برای صلح پایدار میان ملت‌هاست.

غلبه بر مادها

پدران کوروش که از چند نسل قبل از وی در انشان پادشاه بودند، در طلوع قدرت ماد نسبت به پادشاه آن قوم اظهار تبعیت می‌کردند.

کوروش وقتی در سال ۵۵۹ پیش از میلاد در انشان به سلطنت نشست، خیلی زود ضعف و انحطاط دولت ایشتوویگو (آستیاک یا آژی دهاک) را دریافت و همین نکته او را به فکر توسعه ی قدرت و خیال کسب استقلال انداخت. وجود نارضایتی‌های بسیار در طبقات مختلف، اعلام این طغیان را برای کوروش ممکن کرد. طوایف پارس و متحدان آن ها که از طرز فرمانروایی پادشاه ماد ناراضی بودند، بزودی با کوروش هم دست شدند.

در سال ۵۵۰ پیش از میلاد با قوت یافتن کوروش، ضرورت سرکوبی او قطعی‌تر گشت اما لشکری هم که خود ایشتوویگو جهت دفع او آورد، در نزدیک پاسارگاد بر پادشاه خود شورید و او را تسلیم کوروش کرد. نابونید پادشاه بابل در لوحه‌های بدست آمده، این واقعه را این طور نوشته‌است، ایشتوویگو قشونی جمع کرده به جنگ کوروش رفت ولیکن قشون او یاغی شده و شاه را گرفته، تسلیم کوروش نمود. پس از آن کوروش همدان را تسخیر کرد و طلا و نقره و ثروت زیادی بدست او آمد و تمام این غنایم را به انشان برد.

پیوستن نیروهای ماد به کوروش نشان می‌دهد که جنگجویان ماد کوروش را همچون بیگانه‌ای تلقی نمی کردند و بخاطر انتساب وی از طریق مادرش ماندانا به خاندان ماد، سلطنت پادشاهی ماد را بنوعی حق و میراث او می‌دیده اند.

کوروش بعد از اسارت ایشتوویگو پدربزرگ خود با احترام رفتار کرده و حتی او را، در دنبال تسخیر سارد، بر لشکری که سواحل آسیای صغیر را مسخر کرد، فرماندهی داد.

اتحاد سه دولت لیدی، بابل، مصر

تسخیر ماد باعث تشویش دول هم جوار و غیر هم جوار گردید. سه دولت نامی آن زمان یعنی لیدی، بابل و مصر داخل مذاکره شدند که در مقابل کوروش اتحاد سه گانه ای تشکیل دهند. بدین ترتیب کرزوس، پادشاه لیدی ، نابونید ، پادشاه بابل نو و آماسیس دوم ، پادشاه مصر علیه کوروش هم پیمان شدند.

تسخیرامپراتوری لیدی و آسیای صغیر

پادشاه لیدی (لیدیه) کرزوس بود. خواهر وی آریه نیس با ایشتوویگو (آستیاگ) ازدواج کرده و ملکه ی مادها بود. کرزوس علاقه ی فراوانی به توسعه ی قلمرو خود داشت ولی دو سبب خاص او را در هجوم به کوروش تشویق می کرد، یکی به واسطه ی اعتمادی بود که به نظر پیش گویان معبد، جهت پیروزی خود داشت و دیگری آن که می‌خواست انتقام شوهر خواهر خود، ایشتوویگو (آستیاگ) را از کوروش بگیرد.

پس از سقوط دولت بزرگ ماد، کرزوس در اندیشه فرو رفت که باید به جنگ تدافعی اکتفا کند یا به کوروش حمله برد، بالاخره بعد از مشورت با غیب گوها تصمیم به حمله گرفته شد و بنای تجهیزات را گذارده و با اسپارت داخل مذاکره شد و موافقت آنها را جلب کرد.

دولت بابل و مصر نیز چون از بزرگ شدن پارس سخت بیمناک بودند، مشغول به تجهیز کردن خود و آمادگی برای جنگ نمودند. سرانجام در سال ۵۴۹ پیش از میلاد، پادشاه لیدی به ایران حمله برده و ارتفاعات کاپادوکیه را که در قدیم پایتخت دولت قوی هیت ها بود، اشغال کرد. در پائیز آن سال جنگ سختی مابین لشکر لیدی و پارس روی داد. پادشاه لیدی به تصور این که پارس ها جرات تجاوز را در موقع زمستان، به خاک لیدی نخواهند داشت، قشون خود را مرخص کرد با این نیت که سال بعد قشون متحدین بابل و مصر هم خواهند رسید و کار پارس را خاتمه خواهند داد. لیکن قشون ایران که تازه نفس و جوان بودند و تازه لذت فتوحات را کشیده بودند، از سرمای زمستان باکی نداشته تا سارد پایتخت لیدی پیش روی کردند و شاه لیدی، کرزوس مجبور شد، در نزدیکی پایتخت با آنها نبرد کند. دولت اسپارت که متحد لیدی بود، نتوانست به موقع قشونی برای کمک به لیدی بفرستد. در نهایت پایتخت لیدی سارد، به تصرف قشون ایران درآمد.

قبل از سقوط سارد کوروش به یونانی ها تکلیف کرده بود که با او متحد شوند ولی آنها نپذیرفتند بنابراین پس از تسخیر لیدی دست کوروش باز بود که کار مستعمرات یونانی در آسیای صغیر را یکسره کند. در سال ۵۴۵ پیش از میلاد کوروش توانست، تمامی آسیای صغیر را به تصرف خود درآورد.

تسخیر بابل نو

گرفتن بابل کار بسیار مشکلی بنظر می‌رسید زیرا استحکام برج و باره‌های این شهر مشهور آفاق بود. با وجود این در بهار ۵۳۹ پیش از میلاد، کوروش قصد تسخیر آنرا نمود و از دجله عبور کرد. در بابل بعد از بخت النصر سه نفر پادشاهی کردند تا اینکه روحانیون تاجری به نام نبونعید را بر تخت نشاندند.

راجع به تسخیر بابل دو روایت موجود است. یکی از هرودوت و اسیران یهودی در بابل دیگری مبنی بر اطلاعاتی که از حفریات بابل و تحقیقات پیرامون آن بدست آمده‌است.

موافق روایت اولی، تسخیر بابل از اینقرار بوده است که پادشاه بابل در نزدیکی آن شهر با قشون ایران جنگ کرد و شکست خورد و با عدهٔ زیادی از قشون خود به داخل بابل پناه برد. گرفتن شهر با حمله محال بود و با محاصره هم خیلی طول می‌کشید زیرا بابلی‌ها در اراضی وسیعی که در درون شهر بابل بود، کشت و زرع می کردند و بقدر کافی آذوقه داشتند، بنابراین کوروش حکم کرد، شط فرات را برگردانند پس از آنکه مجرای قدیم خشک شد، قشون ایران را از آن راه وارد بابل کرد و بدین ترتیب بدون جنگ بابل در سال ۵۳۸ پیش از میلاد بتصرف قشون ایران درآمد.

موافق اسنادی که از حفریات به دست آمده، در تسخیر بابل تصور بر خیانت سرداران بابلی می رود و بشرح زیر آمده است. نبونعید مجسمه رب النوع اور را به بابل آورده، پیروان بل مردوک رب النوع بابلیها را از خود رنجاند. اینها با کوروش همدست شدند و او وقتی که رود دیاله (رود سیروان) و دجله نسبتاً کم آب بود، این دو رود را برگرداند و داخل شد و پادشاه بابل تسلیم شد.

موافق هر دو روایت کوروش در معبد بزرگ بابل موافق مراسم مذهبی بابلیها تاجگذاری کرد و احترام زیادی به مذهب و معتقدات اهالی نمود.

آزاد سازی اسیران یهودی در بابل

پس از تسخیر بابل تمامی ممالکی که مطیع آن بودند به اطاعت کوروش درآمدند. منجمله فلسطین و شهرهای فینیقیه. کوروش دستور آزادی تمامی اسیران یهودی در بابل که توسط بخت النصر به بابل آورده شده بودند، را صادر کرده و اجازه داد که یهودیان به فلسطین مراجعت کرده و معابد قدیم را که خراب شده بود، تعمیر نمایند. لازم به تذکر است که نام کورش در کتاب مقدس عهد عتیق در نوزده آیه ذکر شده و در چند آیه مورد ستایش قرار گرفته‌است. در کتاب اشعیای نبی در باب ۴۵ آیهٔ اول کوروش را «مسیح» یعنی نجات‌دهنده خوانده و چنین می‌نویسد:

خداوند به مسیح خود یعنی کوروش که دست او را گرفتم تا بحضور وی امت‌ها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها را بحضور وی مفتوح نمایم و دروازه‌ها دیگر بسته نشود، چنین می‌گوید که من پیش روی تو خواهم خرامید و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته، پشت بندهای آهنین را خواهم برید و گنجهای ظلمت و خزائن مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که ترا به اسمت خوانده‌ام خدای اسرائیل می‌باشم. به خاطر بندهٔ خود یعقوب و برگزیدهٔ خویش اسرائیل، هنگامی که مرا نشناختی تو را به اسمت خوانده‌ام و ملقب ساختم. من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نی. من کمر تو را بستم، هنگامی که مرا نشناختی. تا از مشرق آفتاب و مغرب بدانند که سوای من احدی نیست. پدید آوردنده ی نور و آفریننده ی ظلمت(آیه ی ۸)

در مورد رهایی قوم یهود از اسارت بابل، در کتاب دوم تواریخ ایام، باب ۳۶ آیات ۲۲ و ۲۳ چنین نوشته شده‌است:

خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آنرا مرقوم داشت، کوروش پادشاه فارس چنین می‌فرماید. یهوه خدای آسمان‌ها تمامی ممالک زمین را به من داده‌است و او مرا امر فرمود که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهود است، بنا نمایم.

عین همین مضمون نیز در کتاب عزرا باب اول آیات اول تا چهارم آمده‌است. اشعیای نبی نیز در باب ۴۴ آیه ۲۸ چنین می‌نویسد:

دربارهٔ کوروش (خدا) می‌گوید که او شبان من است و تمامی مسرت مرا به انجام خواهد رسانید و دربارهٔ اورشلیم، (خدا) می‌گوید بنا خواهد شد و دربارهٔ هیکل که بنیاد نو، نهاده خواهد گشت.

روایت های مختلف درباره ی مرگ کوروش

مرگ کوروش در سال سی‌ام سلطنت او در حدود سال ۵۲۸ پیش از میلاد اتفاق افتاده‌است. روایات مختلفی دربارهٔ مرگ کوروش وجود دارد.

هرودوت می‌نویسد، راجع به در گذشت کوروش روایات مختلف است اما من شرحی را که بیشتر در نظرم معتبر می‌نماید نقل می کنم. کوروش در آخرین نبرد خود به قصد سرکوب قوم ماساگت (ماساژت) تیره‌ای از سکاها که با حمله به نواحی مرزی ایران به قتل و غارت می‌پرداختند، به سمت شمال شرقی کشور حرکت کرد، میان مرز ایران و سرزمین سکاها رودخانه‌ای بود که لشگریان کوروش باید از آن عبور می‌کردند. هنگامی که کوروش به این رودخانه رسید، تهم‌رییش (تومیریس) ملکهٔ سکاها به او پیغام داد که برای جنگ دو راه پیش رو دارد یا از رودخانه عبور کند و در سرزمین سکاها به نبرد بپردازند و یا اجازه دهند که لشگریان سکا از رود عبور کرده و در خاک ایران به جنگ بپردازند. کوروش این دو پیشنهاد را با سرداران خود در میان گذاشت. بیشتر سرداران ایرانی او، جنگ در خاک ایران را برگزیدند، اما کرزوس امپراتور سابق لیدیه و دائی مادر کوروش که تا پایان عمر، به عنوان یک مشاور به کوروش وفادار ماند، جنگ در سرزمین سکاها را پیشنهاد کرد. کوروش نظر کرزوس را پذیرفت و از رودخانه عبور کرد. پیامد این نبرد، کشته شدن کوروش و شکست لشگریانش بود.

بروسوس (مورخ کلدانی) در ۲۸۰ پیش از میلاد آورده‌است که کوروش در جنگ با طوائف داهه (دها، یکی از عشایر سکایی) کشته شده‌است.

از قول کتزیاس پزشک دربار هخامنشی آمده‌است که کوروش در اثر جراحاتی که در جنگ با دربیک‌ها (به انگلیسی: Derbike) به او وارد آمده بود، کشته شده‌است. آنها فیلهایشان را رها کردند، اسب کوروش رم کرده و کوروش بر زمین افتاد. یکی از سربازان هندی که با دربیک‌ها متحد بودند، زوبینی به ران او انداخته‌است و کوروش را به خیمه‌اش بردند و او در اثر این زخم بعد از سه روز درگذشته‌است.

اینکه هر سه قوم یاد شده، در بالا از طوایف سکا‌ها بوده‌اند نشان می‌دهد که آخرین جنگهای کوروش با طوایف سکاها بوده‌است اما بعید بنظر می‌رسد که وی در این جنگها کشته شده‌باشد. مخصوصاً در روایت هرودوت بسیار بعید می‌رسد که باقیماندهٔ سپاه شکست خورده توانسته باشند، جسد بدون سر او را برای دفن به پاسارگاد بیاورند.[۲۸] طبق روایت‌های گزنفون و استرابون این جنگها به کشته شدن کوروش منجر نشده‌است و وی به مرگ طبیعی وفات یافته‌است. احوال زندگی کوروش از بسیاری جهات، در روایات مربوط به کیخسرو، در شاهنامه منعکس شده‌است و لااقل این نکته را تأیید می‌کند که در سنت‌های ایرانی، وی نیز مانند کیخسرو، باید به مرگ طبیعی وفات یافته‌باشد. در هر حال راجع به پایان کارش، هیچ روایتی را از روی قطع بر روایت دیگر، نمی‌توان ترجیح نهاد.

استرابون جغرافی دان معروف می‌نویسد، سنگی بر آرامگاه بود که بر روی آن نوشته شده بود :

«ای رهگذر! من کوروش پسر کمبوجیه هستم. من شاهنشاهی پارس را بنیاد گذاشتم و فرمانروای آسیا بودم. بر این گور رشک مبر.»

کوروش بزرگ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/کوروش_بزرگ
دربارهٔ کودکی و جوانی کوروش و سال‌های اولیهٔ زندگی او روایات متعددی وجود دارد؛ اگرچه هر یک سرگذشت تولد وی را به شرح خاصی نقل کرده‌اند، اما شرحی که آنها دربارهٔ ماجرای …
‏کوروش بزرگ در قرآن – ‏مرگ کوروش بزرگ – ‏روز کوروش بزرگ – ‏الگو:کوروش بزرگ
پردیس سینمایی کورش
www.kouroshcineplex.com/
پردیس سینمایی کوروش. تلفن گویا: ۴۷۰۱. ثبت نام | ورود · خانه|; فیلم‌ها|; سینماتک|; تاتر|; دوبله همزمان|; پیگیری خرید|; خرید بلیت|; اخبار|; گالری|; همایش|; درباره ما|.
‏فیلم‌ها – ‏خرید بلیت – ‏نهنگ عنبر – ‏گینس
قسمتی کوچک از جنایات کوروش هخامنشی | اِستِوا
estevaa.ir/?p=120
۳۰ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. – حدود یک قرن پیش با وجود ناشناخته بودن شخصی به نام کوروش برای ایرانیان آن دوران ، تبلیغات گسترده ای روی کوروش هخامنشی صورت گرفت و با …
اگه به کوروش کبیرافتخارمی کنی کلیک کن
shahramkhirkhah.blogfa.com/
اگه به کوروش کبیرافتخارمی کنی کلیک کن – کوروش کبیر امپراطور ایران.
حقیقت باستان(جنایت های کوروش،داریوش و شاهان ایران باستان)
anti-cyrus.blog.ir/
پایه های تئوری ذوالقرنین بودن کوروش که بر اساس مقالات وزیر فرهنگ هندوستان یعنی ابوالکلام آزاد و پس از آن در تفسیر المیزان انتشار یافت ، با بررسی دقیق مجسمه …
دختر كوروش
atousahakhamaneshi.mihanblog.com/
دختر كوروش با پیروی از آیین پیشینیان، همه نژادها، گروه ها، زبانها، کیش ها و آیین ها و در یك …. كهن ترین كتیبه از زمان كوروش هخامنشی: رویدادنامه نبونید و كوروش بزرگ
جملات زیبا از کوروش کبیر (2) – بیتوته
www.beytoote.com/fun/visual/excerpts1-statements-cyrus.html
سخنان آموزنده,جملات کوروش کبیر,اس ام اس عارفانه ,سخنان کوروش,سخنان کوروش کبیر,جملات کوروش,پیامک فلسفی ,سخنان زیبای کوروش کبیر, اس ام اس,کوروش,کوروش …
کوروش کبیر – آپارات
www.aparat.com/result/کوروش_کبیر
کوروش کبیر. … چه کسانی و چرا به کوروش کبیر توهین میکنند؟ از منتظر المهدی. ۱,۷۴۸بازدید. ۲:۳۵ · آیا کوروش کبیر تمدن ایران را نابود کرد؟؟؟؟(کیفیت بالا).
کوروش – آپارات
www.aparat.com/result/کوروش
داستان زیبا و شنیدنی از کوروش -تقلید صدای داریوش اقبالی. از. حسن ریوندی Hasan Rey… ۷,۹۲۳بازدید. ۳:۰۳. ✿کـــــــــوروش صنعـــــتی-بـــد عــــــــادت✿♫ ♪ ♪. از ::::.
استوانه کوروش بزرگ – ویکی‌نبشته
https://fa.wikisource.org/wiki/استوانه_کوروش_بزرگ
۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – استوانهٔ کوروش، کشف‌شده در سال ۱۸۷۹. متن استخراج شده از استوانه کورش. ترجمهٔ متن استوانهٔ کورش بزرگ. ۱) [آن هنگام که مر]دوک، پادشاه همهٔ آسمان و زمین، …
کـــوروش بـــزرگ
kurosh-dariush.blogfa.com/
کـــوروش بـــزرگ · ۞۞ – فرمان دادم تا بدنم را بدون مومیایی و تابوت به خاک بسپارند تا اجزاء بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد – ۞۞ · کـــوروش بـــزرگ.
کوروش بزرگ‎ – Facebook
https://www.facebook.com/KORUOSH.IR
کوروش بزرگ , Pasargad, Fars, Iran. 279900 likes · 281 talking about this. دشوارترين قدم، همان قدم اول است .”کوروش بزرگ”‎
کوروش بزرگ
kooroush.blogfa.com/
کاساندان همسر کوروش دوم،از تبار هخامنشی بود.او خواهر اوتاناس (Otanes) و دختر فرناسپ (Pharnaspes) هخامنشی بود. حاصل ازدواج او و کوروش 5 فرزند بود؛ کمبوجه، بردیا، …
کوروش کبیر ( بزرگ) در کدام شهر متولد شد؟ – پارسیان دژ
parsiandej.ir › ایران باستان
درباره تولد کوروش کبیر افسانه‌ای کهن وجود دارد که چنین است: ایختوویگو پادشاه ماد دختری به نام ماندانا داشت. شبی پادشاه در خواب دید که بر روی شکم دخترش درخت …
زندگینامه کوروش بزرگ | آسمونی
www.asemooni.com/biography/famous/cyrus-great
کوروش، بزرگ مرد تاریخ ایران زمین و از جمله نوادری که تاریخ جهان به خود دیده است . انسانی والا و ابرمردی بی همتا که می توان گفت نام ایران با وجود او ایران شد و از بنیانی …
فروشگاه کوروش – هایپر استار
www.hyperstariran.com/store/supermarket/
افتتاحیه فروشگاه کوروش در تاریخ 31 شهریور 1393 ساعت 9 صبح می باشد. ساعت کاری فروشگاه کوروش. جزئیات اطلاعات ساعات کاری و روزهای تعطیل فروشگاه در …
کوروش در شاهنامه فردوسی – خردگان
kheradgan.ir/کوروش-در-شاهنامه-فردوسی/
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – پس کوروش نامی است که از کتیبه های باستانی -که به زبان باستان نگاشته شده‌اند- به دست آمده و نام‌هایی مانند آن در منابع یونانی و یهودی و… دیده می‌شود.
چرا کوروش کبير ذوالقرنين است؟ – عصر ایران
www.asriran.com › صفحه نخست › سیاسی
ورود نخستين اعلاميه حقوق بشر در دنيا به ايران- منشور کوروش – و به نمايش گذاشتن آن در موزه ملي شور و شوقي وصف ناپذيري را در کشور سبب شد. گروهي براين باورند …
جنایات کوروش کبیر! – blogfa.com
cyrusthegreatkurosh.blogfa.com/
جنایات کوروش کبیر! بت یا ذوالقرنین – <- Dhul, Crimes Soldiers Cyrus the Great,جنایات سربازان کوروش کبیر, ذوالقرنین, بت پرست, خدای مردوک, بت بعل, …
نصب مجسمه کوروش در تنگه هرمز صحت دارد؟+عکس – مشرق نیوز …
www.mashreghnews.ir/…/نصب-مجسمه-کوروش-در-تنگه-هرمز-صحت-داردع…
۲۴ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – گروه فضای مجازی مشرق- «نصب مجسمه کوروش در خلیج فارس‌» ادعای عجیبی است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده آنهم توسط نیروی دریایی ارتش؛ …
خرید بلیت سینما، فیلم : پردیس سینمایی کورش – سینما …
cinematicket.org/?p=cinemadet&cid=448
کوروش جون ما که راضیم ازت، ی وقتا شاید ی کم و کاستی هم بوده اما این کاستی ها رو از … كنيد چقدر تكراري متاسفانه الان من چهار ماه ديكه كوروش نمياد چون اكثريت فيلمهاي …
مقبره کوروش کبیر – Anobanini
www.anobanini.ir/travel/fa/fars/1385/10/post_25.php
کوروش کبیر در میان همه ملل و اقوام و ادیان به نیکی یاد شده است. ایرانیان کوروش را پدر؛ یونانیان، ‌او را سرور و قانونگذار می‌‌نامیدند. یهودیان این پادشاه را مسیح (ناجی و …
گفتارهای کوروش بزرگ – گُمانه – پایگاه گمانه دات کام
www.gomaneh.com › شایعات
هر روز متنی تازه از کوروش بزرگ چاپ می‌شود؛ از منشورش که ترجمه‌ی چند خطی آن کتابی چند ده صفحه‌ای شده تا فرمان‌هایش در جنگ‌ها و سخن‌رانی‌هایش در باب مسائل مختلف!
آرامگاه «کوروش» یا قبر «مادر سلیمان»؟ – سایت خبری تحلیلی …
www.tabnak.ir › صفحه نخست › فرهنگي
۸ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – «دشت مرغاب» در محوطه‌ی پاسارگاد در استان فارس بیش از 2550 سال پیش یک باغ بزرگ بود، باغی با نگهبانان و خدم و حشم که از مقبره‌ی «کوروش» …
Cyrus The Great
www.kurosh-iran.blogfa.com/
پاسارگاد يا دشت مرغاب جلگه مرتفعی است در شمال غربی استان فارس كه در دامنه تپه ها و كوه های منشعب از جبال زاگرس واقع شده است.شكل آن به مستطيلی می ماند كه در شمال …
چت روم|کوروش چت
www.koroshchat.net/
چت روم کوروش چت بهترین چت فارسی در ایران ؛ در چت کوروش لحظاتی شاد سپری کنی|چت روم ایرانی،چت روم فارسی.
کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی – پردیس اهورا
7poa.com/post/107.htm
با وجود پژوهش‌های ارزشمند، درباره شاهنامه و تاریخ مدون ایران، هنوز عده‌ای بیان می‌کنند که نام کوروش و هخامنشیان در شاهنامه نیامده است! حتی برخی از این گفته‌ها بهره می‌برند و …
فرصتهای شغلی در افق کوروش
www.ofogh-koorosh.com/فرصتهای-شغلی-در-افق-کوروش
شایان ذکر است که هر یک از فروشگاههای افق کوروش توسط تیمی شش نفره از همکاران کارآمد، متشکل از سرپرست، جانشین سرپرست و چهار نفر کارمند فروشگاه، اداره می …
[PDF]ترجمۀ متن استوانۀ کورش بزرگ – British Museum
https://www.britishmuseum.org/pdf/cyrus-cylinder_translation-persian.pdf
تزجؤ. اس هتيِ اصلٖ ثبثلٖ. ثِ فبرسٖ. : دکتز ضبّزخ رسهجَ، ثخص خبٍره٘بًٔ هَسٓ ثزٗتبً٘ب. /داًطگبُ تْزاى. )هتي ثبسًگزٕ ضذُ(. ترجمۀ متن استوانۀ کورش بزرگ. (1. ].
مجتمع فرهنگی تجاری کوروش ( مجتمع تجاری کوروش ) – تهران …
hamgardi.com/place/4498
مجتمع «کوروش» یه مرکز فرهنگی-تجاریه که می تونه گزینه خوب و دوست داشتنی برای هر فردی با هر سن و سلیقه ای باشه. مطمئن باشین توی این مجتمع بهتون خوش می …
منشور کوروش کبیر – نمناک
namnak.com/2118-منشور-کوروش-کبیر.html
منشور کوروش به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته می شود در سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به شش زبان رسمی سازمان منتشر کرد و بدلی از این منشور در مقر …
شایعات – نصب مجسمه کوروش در خلیج فارس و تنگه هرمز! / …
shayeaat.ir/post/331
۲۶ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – متن شایعه. “نصب مجسمه کوروش در خلیج فارس : صبح امروز تندیس کوروش بزرگ به احتمام نیروی دریایی ارتش در تنگه هرمز بروی پایه بتنی و در سطح …
کوروش یغمایی | ویکی صدا
https://wikiseda.org/Kourosh+Yagmaee
کوروش یغمایی Kourosh Yagmaee … برای تکمیل آرشیو کوروش یغمایی ما را همراهی کنید. آلبوم های کوروش یغمایی. دانلود آلبوم ترک گوشه نشینی2 از کوروش یغمایی …
منم کوروش,شاه شاهان پادشاه جهان
koroshhakhamanesh.blogfa.com/
منم کوروش,شاه شاهان پادشاه جهان – به نام اهورامزدا خدای خدایگان جهان.
آتوسا دختر کوروش بزرگ
atousadokhtarkorosh.blogfa.com/
آتوسا دختر کوروش بزرگ – – آتوسا دختر کوروش بزرگ.
همه چیز درباره نصب مجسمه کوروش در خلیج فارس
marinetimes.ir/fa/…/همه-چیز-درباره-نصب-مجسمه-کوروش-در-خلیج-فارس
۲۴ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – همه چیز درباره نصب مجسمه کوروش در خلیج فارس. امروز با اندکی گشت و گذار در شبکه های اجتماعی مجازی آنچه از همه چیز بیشتر نظر هر ایرانی را جلب …
هتل کوروش
www.koorosh-hotel.com/fa/
-هتل آپارتمان کوروش از نظر میهمان نوازی و استقبال گرم از میهمانان شهرت فراوان دارد. موقعیت مکانی ایده آل در قلب منطقه تجاری- اداری تهران “بلوار میرداماد”که تنها یک …
کرواسی چه ربطی به کوروش هخامنشی دارد؟! – فرادید
faradeed.ir/fa/news/3454
۱۴ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – چرا رئیس‌ مجلس کرواسی نام کشورش را به کوروش هخامنشی ربط می‌دهد؟ خانه ملت، خبرگزاری مجلس، می‌گوید که یوسب لکو، رئیس مجلس کرواسی چنین …
کاخ کوروش در پاسارگاد در سال 1343 ساخته شده است/اعلام جرم …
sokhanonline.ir/…/کاخ-کوروش-در-پاسارگاد-در-سال-1343-ساخته-شده-اس…
۲۹ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – یکی از این جعلیان بزرگ و خارج از تصور کاخ کوروش در محوطه پاسارگاد است که جعلی بودن را با ادله بسیار می توان اثبات کرد. اینکه چگونه دانشگاه …
فرمان آزادی یهودیان به‌وسیله کوروش کبیر هخامنشی
www.iranjewish.com/essay/Essay_38_Farman_Korosh.htm
منشور کوروش نمونه آشکاری از اندیشه‌ای والا، روح انسانی و عظمت فکری است که به صورت فرمان سیاسی به نام آزادی بشر، احترام به باورها و رسوم ملت‌ها از هر قوم و دسته، از هر …
بخشندگی کوروش کبیر – داستانک: داستان های کوتاه و آموزنده
dastanak.com/1393/04/21/post-508/بخشندگی-کوروش-کبیر
روزی که کوروش وارد شهر صور شد یکی از برجسته ترین کمانداران سرزمین فینیقیه (که صور از شهرهای آن بود) تصمیم گرفت که کوروش را به قتل برساند. آن مرد به اسم …
کوروش کبير در قرآن
www.maarefquran.org › صفحه اصلی موضوعات (11589) › معارف قرآن
بله پادشاه دادگر و مومن ايراني كوروش كبير كه از او در قرآن با نام ذوالقرنين و در تورات با نام عقاب شرق ياد شده است. خداوند در قرآن كريم در سوره مباركه كهف ضمن چند آيه نام …
کوروش تهامی
kooroshtahami.com/
کوروش تهامی – وب سایت رسمی کورش تهامی بازیگر تلویزیون و سینما koorosh tahami kourosh tahami.
نمایشگاه کوروش خودرو | bama.ir
bama.ir › نمایشگاه
نمایشگاه خودرو کوروش خودرو نشانی: تهران – خ ستارخان – انتهای خ شادمان – پلاک 1 – طبقه 4 – واحد 4،، تلفن: 66052282.
دانلود کتاب کوروش کبیر – کتابناک
ketabnak.com › تاریخ و سیاست › تاریخ ایران پیش از اسلام
رتبه: ۴ – ‏۲۱۵ رأی
کتاب «کوروش کبیر» در بهمن‌ماه سال 1335 با همکاری موسسه انتشارات فرانکلین و توسط کتاب‌فروشی زوار در تهران طبع و نشر شد، سبک مولف در تمام این تألیفات، …
شخصیت‌شناسی کوروش؛ از شاه چهار گوشه جهان تا ذوالقرنین قرآن
tarikhirani.ir/…/شخصیت‌شناسی.کوروش؛.از.شاه.چهار.گوشه.جهان.تا.ذوالقرن…
تاریخ ایرانی: اندک افرادی را ممکن است در جامعه بیابیم که تاکنون نام کوروش کبیر به گوششان نرسیده باشد یا حتی برداشتی از این شخصیت در ذهن نپرورانده باشند.
بررسی همسر کوروش بزرگ – هفت کشور
7country.persianblog.ir/post/361/
یکی از موضوعاتی که درباره کوروش بزرگ مطرح است؛ وضعیت همسر او می باشد. گفته ها و روایات زیادی درباره همسر کوروش می شنویم. شاید دو نظر را بیشتر درباره کوروش …
kniknam
www.kniknam.com/
سایت رسمی کورش نیکنام پژوهنده فرهنگ ایران باستان.
دختران کوروش
www.d-k.blogfa.com/
۱۷ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – دختران كوروش – به یاد حماسه های دیروز ، به فکر حماسه های فردا – دختران كوروش.
دانلود آهنگ امیر علی و کوروش صنعتی به نام بهونه های الکی
nex1music.ir/دانلود-آهنگ-امیر-علی-و-کوروش-صنعتی-به-نا/
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – دانلود آهنگ جدید امیر علی و کوروش صنعتی به نام بهونه های الکیDownload New Song By Amir Ali And Kourosh Sanati Called Bahoonehaye Alaki.
دانلود کتاب صوتی کوروش کبیر – آلبرت شاندور – کتاب های …
audiolib.ir/269-کوروش-کبیر-آلبرت-شاندور
انسان‌هایی که ایران به واسطه آنها ایران شد، کوروش، داریوش، بوعلی سینا، ابوریحان، انوشیروان، امیر کبیر و بزرگ مردان دیگری که در راه سربلندی ایران از هیچ چیز حتی …
هرگز نخواب کوروش – YouTube
ویدیو برای کوروش▶ 1:25:52
www.youtube.com/watch?v=U9OnjMnO-Uk
۷ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. – بارگذاری توسطmanototv
www.manoto1.com برنامه ی “هرگز نخواب کوروش” مستندی است در مورد جشن‌های ۲۵۰۰ ساله که در روز “کوروش بزرگ” از شبکه ی من و تو پخش شد …
زندگی و مرگ کوروش
020.ir/تاریخ-ایران/زندگی-و-مرگ-کوروش
افسانه ها و واقعیاتی درباره نحوه تولد، تبار و مرگ کوروش.
سخنان کوروش کبیر | فارسیکو
www.farsico.ir/weblog/سخنان-کوروش-کبیر/
کوروش بزرگ یا کوروش کبیرمعروف به کوروش دوم نخستین پادشاه و بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی بود. کوروش بمدت سی سال، از سال ۵۵۹ تا سال ۵۲۹ پیش از میلاد، بر …
The Official KOUROSH YAGHMAEI Website
www.kourosh-yaghmaei.com/
هرگونه انتشار مطلب، تصاویر یا هر اطلاعاتی دیگر از این سایت منوط به اجازه کتبی و یا ذکر نام و مشخصات کامل سایت است. © 2005-2014 Kourosh Yaghmaei.
آیا سخنان منتسب به کوروش بزرگ راست است؟ | تمدن ما
tamadonema.ir › کوروش بزرگ
کوروش، بنیانگذار حکومت هخامنشیان و پایه گذار امپراتوری پارسیان آریایی از جمله این انسان های بزرگ است که بنا بر شواهد تاریخی و اذعان رقبا و دشمنان و بیگانگان …
پردیس کوروش – سینما تئاتر
www.cinema-theatre.com/saloon_3321/پردیس-کوروش/
سینما پردیس کوروش. تلفن : ۴۴۹۷۱۹۳۰ نشانی سینما : تهران – منطقه 05 – بزرگراه شهید ستاری – خیابان پیامبر مرکزی – شماره 57 …
سرباز کوروش آریایی
www.sarbaz-71.blogfa.com/
سرباز کوروش آریایی – کوروش بزرگ:هرگز زانو نخواهم زد،،،حتی اگر سقف آسمان از قامتم کوتاه تر شود… – سرباز کوروش آریایی.
فروشگاه‌های زنجيره‌ای افق كوروش – گروه صنعتی گلرنگ
www.golrang.com/our-business/companies/item/21
شركت فروشگاه های زنجيره ای افق كوروش در سال ۱۳۸۸ با هدف ايجاد فروشگاه‌های زنجيره‌ای خرده فروشی در سراسر كشور تأسيس شد.اولین فروشگاه تخفیف محور شرکت در …
کوروش کبیر: سخنان کوروش کبیر+ عکس کوروش کبیر+ …
www.hoosheparsi.ir/tabid/464/default.aspx
سخنان کوروش کبیر همراه با عکس کوروش کبیر+ جملات کوروش کبیر در سایت سرگرمی هوش پارسی.
چنین گفت…کوروش کبیر
jabe30ah-history.blogfa.com/
هرودوت، تاريخ نگار قرن چهارم قبل از ميلاد، بهترين کس است که افسانه تولد کوروش را از بـقـيـه افسانه هاي ديگر توصيف کرده است. از نظر او آستياگ، پدربزرگ مادري او …
آرامگاه کوروش کبیر کجاست؟ – باشگاه خبرنگاران جوان
www.yjc.ir/fa/news/4785738/آرامگاه-کوروش-کبیر-کجاست
شهرستان پاسارگاد در شمال استان فارس شهرستانی است که نخستین منادی آزادی و حقوق بشر کوروش کبیر در آنجا آرمیده است.
آب و آتش – كوروش كبير
argsm.blogfa.com/cat-13.aspx
هفتم آبان ماه برابر با 29 ام اکتبر روز جهانی کوروش کبیر بنیان گذار اولین امپراتوری جهانپدر حقوق بشر بر تمام ایرانیان و جهانیان مبارک باد. در تقویم جهانی روز 29 ام …
کوروش بزرگ – ایران‌بوم
www.iranboom.ir › نام‌آوران ایرانی
در همین ایام، با وقوع تولد ملتی جدید در میان ایرانیان، حرکتی نو در جهان آغاز گردید. به این ترتیب، ایرانیان و کوروش آغازگر راهی نو در عرصه سیاست شدند: جهانی شدن این …
نصب مجسمه کوروش در تنگه هرمز صحت دارد؟+عکس – فارس
www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940424000083
۲۴ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – «نصب مجسمه کوروش در خلیج فارس‌» ادعای عجیبی است که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده آنهم توسط نیروی دریایی ارتش؛ متن و تصویر زیر …
دانلود کتاب زندگینامه کوروش بزرگ – پی سی دانلود
p30download.com › کتاب › تاریخ
رتبه: ۵ – ‏۱۵۶٬۷۱۲ رأی
۱۵ شهریور ۱۳۹۰ ه‍.ش. – در این کتاب شما با زندگینامه ی کوروش بزرگ آشنا خواهید شد.
دانلود آهنگ جدید جمشید مشایخی و دانیال دادور به نام کوروش بزرگ
pop-music.ir/جمشید-مشایخی-و-دانیال-دادور
رتبه: ۴٫۸ – ‏۶۷ رأی
دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای جمشید مشایخی و دانیال دادور به نام کوروش بزرگ با بالاترین کیفیت برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …
گزیده سخنان کوروش و داریوش کبیر
cyrus-and-darius77.blogfa.com/
گزیده سخنان کوروش و داریوش کبیر – – گزیده سخنان کوروش و داریوش کبیر.
ایبنا – انتشار 128 عنوان کتاب درباره کوروش و داریوش …
www.ibna.ir/…/انتشار-128-عنوان-کتاب-درباره-کوروش-داریوش-هخامنشی…
۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. – آثاری که در 17 ماه گذشته (فروردین92 تا 31 مرداد 93) درباره دوره هخامنشیان(با تاکید بر کوروش و داریوش هخامنشی) منتشر شده‌اند بر اساس آمار اطلاعاتی …
کافه ویونا (کوروش) ~ کافه های تهران ~ آیکافی | iCoff.ee
icoff.ee/cafe/کافه-ویونا-کوروش/
آدرس کافه ویونا (کوروش) ~ تهران بزرگراه شهید ستاری بعد از بزرگراه حکیم ابتدای خیابان پیامبر مجتمع تجاری کوروش.
زندگی نامه کوروش کبیر * – تبیان
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=496786
کوروش کبیر: گیرشمن معتقد است كه پارسیان ابتدا در شمال غربی ایران در نزدیكی دریاچه ی ارومیه مستقر شدند و احتمالا ” حدود 700 قبل از میلاد آنان در محوطه ی غربی …
منشور کوروش از ایران رفت – فرارو
fararu.com/fa/news/74241/منشور-کوروش-از-ایران-رفت
منشور كوروش كه 19 شهريور سال گذشته از موزه بريتانيا به ايران منتقل شد، پس از گذشت 7 ماه از نمايش عمومي در موزه ملي، صبح امروز به انگليس ارسال شد. به گزارش …
دانلود آهنگ جدید امیرعلی و کوروش صنعتی به نام بهونه های الکی
nicmusic.org › تک آهنگ های جدید
رتبه: ۳ – ‏۱ رأی
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – دانلود آهنگ جدید و زیبای امیرعلی و کوروش صنعتی به نام بهونه های الکی موزیک ، تنظیم ، میکس و مستر : امیرعلی.
کوروش بزرگ پدر ایران زمین
www.hakerbafgh.blogfa.com/
کوروش بزرگ پدر ایران زمین – نوشته هایی در باره بزرگان و نامداران ایران زمین -یادگارهای فرهنگی و تاریخی و… – کوروش بزرگ پدر ایران زمین.
زندگينامه كوروش بزرگ – بانك سخنان بزرگان
rahpoo.com/?spkPath=Cyrus
كوروش دوم معروف به کوروش بزرگ، شاه پارسی به دليل جنگجویی و بخشندگی‌اش شناخته شده‌است. کوروش نخستین شاه ایران و بنیان‌گذار دوره‌ شاهنشاهی ایرانیان می باشد.
کوروش کبیر
korush-kabir.blogfa.com/
۲۶ شهریور ۱۳۹۱ ه‍.ش. – بیادت می آورم تا همیشه بدانی که زیباترین منش آدمی محبت اوست ، پس محبت کن چه به. دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست . ” کوروش …
آرامگاه کوروش هخامنشی – پاسارگاد – سایت گردشگری مکانبین
www.makanbin.com/fars/place/آرامگاه-کوروش/
آرامگاه کوروش هخامنشی. آرامگاه کوروش بزرگ مهم ترین اثر مجموعه پاسارگاد که در دوره ای به “مشهد مادر مقدس” شهرت داشت، از سال 1820 به بعد به عنوان آرامگاه کوروش …
سخنان زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی – تالاب
www.talab.ir/art/remarks/beautiful-words-about-life-cyrus-great.html
سخنان زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی. با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار …
کوروش کبیر
saeid-taheri.blogfa.com/
اینجانب کوروش هخامنشی فرزند کمبوجیه یکم اولین پادشاه خاندان هخامنشی بودم و اکنون سال های سال است که با اجازه شما دوستان فوت کرده‌ام. گرچه می‌دانم از این قضیه …
آرامگاه خواهر کوروش کبیر + عکس – فردا
www.fardanews.com/fa/news/145328/آرامگاه-خواهر-کوروش-کبیر-عکس
این آرامگاه سنگی چون آرامگاه کوروش کبیر سرسلسله هخامنشی است که احتمالا مربوط به مادر یا دختر کوروش بوده است. که البته هیچ مدرک یا سند قطعی که دال بر این …
هتل آپارتمان کوروش مشهد : رزرو, قیمت, تخفیف, اطلاعات اتاق ها …
hotelyar.com/hotel/517/هتل-آپارتمان-کوروش-مشهد
هتل آپارتمان کوروش مشهد. آدرس: بلوار مدرس ،(دروازه طلایی ) جنب دفتر هواپیمایی ،انتهای مجتمع تجاری رضا; فاصله تا فرودگاه: 30 دقیقه با ماشین; فاصله تا حرم : 15 …
کوروش | پارسی ویکی – لغت نامه
parsi.wiki/dehkhodaworddetail-0bd1fadb795b419395facb3818b9a2dc-f…
[ کورْ وَ ] (ق مرکب ) کوروار. مانند کور. چون کوران . همچون نابینایان : کوروش قائد و عصاطلبی بهر این راه روشن و هموار. هاتف .و رجوع به کوروار شود. | واژه نامه‌ی پارسی ویکی.
هتل کوروش چالوس : عکس ها , قیمت و رزرو با 5% تخفیف
www.eghamat24.com › هتل هاي ايران › هتل هاي چالوس
رتبه: ۱۱۰ – ‏۵ رأی
مرکز ملی رزرواسیون اماکن اقامتی کشور سایت رسمی رزرواسیون هتل کوروش چالوس در تنها مرکز رسمي رزرو هتل هاي کشور . اطلاعات هتل کوروش چالوس با تخفيف ويژه رزرو …
فروشگاه رسمی سامسونگ در مجتمع تجاری کوروش افتتاح شد …
digiato.com/article/…/فروشگاه-رسمی-سامسونگ-در-مجتمع-تجاری-کو/
۳۰ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مجتمع تجاری کوروش یکی از پاساژ های بزرگ تهران به شمار می رود که به خاطر معماری مدرن و امکانات متعدد، در طول ماه های گذشته با استقبال بسیار زیاد …
کوروش بزرگ
www.koorosh-kabir.blogfa.com/
کوروش بزرگ – فارق از هر زنده باد و مرده باد.سر به راه مملکت باید نهاد،ما و ميهن تشنه ي صلح و صفاست.
کوروش موتور
www.koroshmotor.ir/
اولین سایت تحلیل خودرو به همراه عکس و فیلم تست تصادف ،اخبار جذاب خودرویی،مقالات خودرویی.
نوادگان کوروش بزرگ
hkoroshh.blogfa.com/
نوادگان کوروش بزرگ – سخنان فلسفی – نوادگان کوروش بزرگ.
مطالبه جالب درباره همسر کوروش کبیر
www.parsnaz.ir/news_detail_4130.html
بانو کاساندان دختر فرناسپه از شاهدختان خاندان هخامنشی بود. وی از اصالت ایرانی برخوردار بود. او همسر و همراه و همفکر همیشگی بزرگ مردی به نام کوروش بود. کوروش بزرگ …
آقا کوروش بزرگ مرد کوچک ما
kouroshbahrami.niniweblog.com/
۱۷ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – آقا کوروش بزرگ مرد کوچک ما – … کلماتی که کوروش در 18 ماهگی بلده. ماما=مامان. بابا=بابا. ده ده=بیرون. نه=نه. ا و =اب. نی=نی نی. دادا=دایی. اییی=این …
تور تایلند، تور روسیه، تور پاتایا، تور بدروم ، تور …
kouroshseir.com/
کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس هواپیمایی کوروش سیر آسیا می باشد . خانه · تور ها · اخبار · هتل ها · گالری · ارتباط با ما · تور بالی. جهت دریافت پیامک رایگان آخرین …
آیا کوروش یک پیامبر است؟ – اسلام آئین زندگی مخالف بیفکری
anti-efsha.blogsky.com/1391/03/02/post-92/
آیا کوروش یک پیامبر است؟ آیا کوروش ذوالقرنین قرآن است؟ – اسلام آئین زندگی مخالف بیفکری – پاسخی به شبهات بیخدایان و سکولاریسم و افراد زندیق.
اسرائیل از تمبر گرامیداشت «کوروش کبیر» رونمایی کرد – فردا
www.radiofarda.com/content/f14_israel…cyrus…/26961837.html
۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در آستانه روز يادبود هولوکاست در اسرائيل، اين کشور از تمبر گرامیداشت کوروش کبير، بنيانگذار شاهنشاهی هخامنشی و نخستين شاهنشاه تاريخ ايران، …
مرکز تصویربرداری کوروش | کمک رسان ایران
iranassistance.com/medical-centers/354
مرکز تصویربرداری کوروش. نوع: مرکز رادیولوژی و تصویربرداری. استان: تهران. شهر: تهران. آدرس: تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان سنائی، پلاک 171. تلفن:.
بهار نیوز – اسرائیل از تمبر «کوروش کبیر» رونمایی کرد
baharnews.ir/news/74746/
گروه بين‌الملل: در آستانه روز يادبود هولوکاست در اسرائيل، رژیم حاكم بر آن، از تمبر گرامیداشت کوروش کبير، بنيانگذار شاهنشاهی هخامنشی و نخستين شاه تاريخ ايران، …
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی کـوروش بـزرگ
www.asheghe-koorosh.blogfa.com/
پـایـگـاه اطـلاع رسـانـی کـوروش بـزرگ – انچه میشنوید صدای ورود سپاه قدرتمند بزرگترین پادشاه جهان،کوروش بزرگ است… احترام بگذارید!
شبکه اجتماعی کوروش بزرگ
koroshfun.com/
کوروش بزرگ اجتماعي ايراني ,عکس,ويدئو و..امکانات فراوان ديگر.
نگاهی متفاوت به ذوالقرنین و کوروش کبیر – خبرگزاری رسا
www.rasanews.ir/NSite/FullStory/?Id=211766
۱۵ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. – نگاهی متفاوت به ذوالقرنین و کوروش کبیر خبرگزاری رسا ذوالقرنین چند سال عمر کرد و وسعت حکومتش تا چه اندازه بوده است؟ حکومت وی به چه تاریخی …
سجده بر آرامگاه کوروش هخامنشی! + عکس – پارسینه
www.parsine.com/pages/?cid=207
برخی بازدیدکنندگان مقبره کوروش هخامنشی در پاسارگارد استان فارس، طی یک بدعت عجیب در هنگام ورود به محوطه مذکور، بر قبر کوروش.
متن نخستين منشور حقوق بشر كوروش بزرگ شهنشاه پارس …
www.centralclubs.com/topic-t53273.html
با سپاس از آریو گرامی به سبب ایجاد این تاپیک، نوشتاری که از نظرتان خواهد گذشت نخستین ترجمۀ منشور کوروش بزبان پارسی ست که توسط دکتر عبدالمجید ارفعی …
دانلود کتاب زندگینامه کوروش بزرگ | تاریخ ما » کتابهای …
pdf.tarikhema.org/PDF/دانلود-کتاب-زندگینامه-کوروش-بزرگ/
تاریخ ما | نام کتاب زندگینامه کوروش بزرگ ( دانلود+) نویسنده سنفون موضوعات نگاهی بر نوشته هایی در باستان + هنر رهبری + سازمان آموزش و پرورش | دانلود کتاب های …
تصاویر برای بزرگداشت کوروش بزرگگزارش تصاویر
نتیجه تصویری برای بزرگداشت کوروش بزرگ
نتیجه تصویری برای بزرگداشت کوروش بزرگ
نتیجه تصویری برای بزرگداشت کوروش بزرگ
نتیجه تصویری برای بزرگداشت کوروش بزرگ
تصاویر بیشتر برای بزرگداشت کوروش بزرگ
روز کوروش بزرگ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/روز_کوروش_بزرگ
رفتن به ۱ بزرگداشت روز کوروش‏ – بزرگداشت روز کوروش[ویرایش] … از مردم ایران می‌کوشند به صورت نمادین در آرامگاه کوروش با گردهمایی، یاد و نام کوروش …
‏۱ بزرگداشت روز کوروش – ‏۲ درخواست ثبت روز کوروش در …
۷ آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر خـجـسـتـه بــاد | جدید 94
www.rahafun.com/۷-آبان-روز-بزرگداشت-کوروش-کبیر-خـجـسـت.html
۷ آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر خـجـسـتـه بــاد همه چیز درباره کوروش کبیر بیوگرافی کوروش کبیر عکس های کوروش کبیر منشور کوروش چیست مقاله درباره …
7 آبان بزرگداشت کــــــوروش بــــــــزرگ – اگه به کوروش …
shahramkhirkhah.blogfa.com/cat-26.aspx
اگه به کوروش کبیرافتخارمی کنی کلیک کن – 7 آبان بزرگداشت کــــــوروش بــــــــزرگ – کوروش کبیر امپراطور ایران.
7 آبان؛ روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ
khabareghtesadi.com/fa/…/7-آبان-روز-جهانی-بزرگداشت-کوروش-بزرگ
۷ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. – خبراقتصادی: کوروش بزرگ معروف به کوروش دوم، نخستین پادشاه و بنیان‌گذار دودمان هخامنشی است. شاه پارسی، به‌خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن حقوق …
تاريخ ايران وجهان – 7آبان-29اکتبر روز بزرگداشت كوروش کبیر
bia2tarikh.blogfa.com/…/7آبان-29اکتبر-روز-بزرگداشت-كوروش-کبیر
بزرگداشت کوروش کبیر است. دکتر نوشیروان کیهانی زاده در این باره می نویسد: این روز به مناسبت تکمیل تصرف امپراتوری بابل به دست ارتش ایران (اکتبر سال …
روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ
www.asemooni.com/…/commemoration-of-the-international-day-of-cyru…
روزجهانی کورش بزرگ پدر ایران و روز پدر بر همگان خجسته و گرامی باد. کوروش بزرگ اولین بنیان گذارحقوق بشر در جهان . که در آن حق آزادی عقیده و احترام به معتقدا.
هفتم آبان ماه روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ – اس ام اس برای …
sms4i.ir/1391/08/07/هفتم-آبان-ماه-روز-جهانی-بزرگداشت-کوروش/
هفتم آبان ماه روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ ( ذوالقرنین قرآن )گرامی باد دکتر نوشیروان کیهانی زاده در این باره می نویسد: این روز به مناسبت تکمیل تصرف.
هفتم آبان سالروز کوروش کبیر بزرگداشت کورش کبر – ایران …
smiz.persianblog.ir/…/هفتم_آبان_سالروز_کوروش_کبیر_بزرگداشت_…
هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر میهن پرست سرزمین پارسها ۷ آبان روز جهانی کوروش بزرگ از دید من روز آزاد منشی . حقوق بشر .و افتخار ایرانیان است من این روز …
برای همیشه – 7 آبان روز جهانی بزرگداشت کوروش کبیر مبارک
saliazar.blogfa.com/post-131.aspx
7 آبان روز جهانی بزرگداشت کوروش کبیر مبارک. واژه کوروش یعنی “خورشیدوار”. کور یعنی “خورشید” و وش یعنی “مانند كوروش بزرگ (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد)، همچنین …
جــديـــدترين عـــكسهـا – 7آبان روز جهانی بزرگداشت کوروش کبیر
mehdirajaby1.blogfa.com/post/259
جــديـــدترين عـــكسهـا – 7آبان روز جهانی بزرگداشت کوروش کبیر – جديدترين عكسها ،اس ام اس ها ،مطالب خـوانـدنـي،مجله موفقیت ،دلنوشته زیبا – جــديـــدترين عـــكسهـا.
7 آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ‏ – به فیس بوک خوش آمدید
https://fa-ir.facebook.com/KorosheBozorg
7 آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ در فیس‌بوک است. برای ارتباط با 7 آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ ، همین امروز در فیس‌بوک نام‌نویسی کنید. نام‌‌نویسیورود.
شکوه پارسی – ” به مناسبت سالروز تولد کوروش کبیر “
2500aryaie.blogfa.com/category/46
چهارم شهریور زاد روز کوروش بزرگ می باشد به اشتباه ۷ آبان را زاد روز کوروش بزرگ نخوانیم ۷ آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ می باشد. چهارم شهریور زاد روز پدر ایران …
روزی به نام «روز کوروش» در هیچ تقویم بین‌المللی نیست
www.gomaneh.com › شایعات › شایعات ایرانی
ایشان مدعی شده بود که این روز در تقویم بین‌المللی به نام (sirius day) و جهت بزرگداشت یاد و نام کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی، نام‌گذاری شده است. کمپین بین‌المللی نجات …
کوروش کبیر – 7 آبان، سالروز بزرگداشت بنیانگذار حقوق …
citoz.blogfa.com/post-668.aspx
کوروش کبیر – 7 آبان، سالروز بزرگداشت بنیانگذار حقوق بشر، کوروش بزرگ گرامی باد … – اهورا مزدا ، اين سرزمين را ، اين مرز و بوم را ، از كينه ، از دشمن ، از دروغ ، از …
چرا ۷ آبان ماه روز جهانی كوروش کبیر است؟ +زندگی‌نامه و تصاویر
seemorgh.com › فرهنگ و هنر › تاریخ و تمدن › تاریخ و تمدن ایران
۷ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – در چنین روزی، كورش بزرگ پس از گشودن دروازه‌ی شهر بابل، اندر آن شهر بزرگ و با شكوه و بسیار كهن شد. … بیوگرافی و زندگی‌نامه کوروش کبیر از تولد تا مرگ کوروش دوم که به کوروش ….. به مناسبت سالروز بزرگداشت شمس تبریزی.
به مناسبت فرارسیدن روز جهانی بزرگداشت کوروش کبیر …
ویدیو برای بزرگداشت کوروش بزرگ▶ 14:58
www.youtube.com/watch?v=nN7sDxTdfH8
۷ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. – بارگذاری توسطazoh guney azerbaycan
حقوق بشر، کوروش بوده و این روز به مناسبت تکمیل تصرف امپراتوری بابل به دست ارتش ایران(اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری …
ویژه‌نامه هفتم آبان‌ماه 1392، به مناسبت روز بزرگداشت كوروش …
www.iranboom.ir › نام‌آوران ایرانی › کوروش بزرگ
۶ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – زمین را منم تاج تارک نشین ملرزان مرا تا نلرزد زمین (نظامی گنجوی). طرح از مریم السادات موسویان به‌مناسبت هفتم آبان‌ماه، روز بزرگداشت کوروش بزرگ …
7ابانماه..بزرگداشت کوروش کبیر – آپارات
www.aparat.com/v/SMpzN/7ابانماه..بزرگداشت_کوروش_کبیر
۶ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – آرمین ویولون2013 کارتان را اغاز کنید توانایی انجامش به دنبال می اید. ( کوروش بزرگ )انسان همان می شود که اغلب به ان فکر میکند. ( کوروش بزرگ ) …
روز بزرگداشت کوروش بزرگ – عشق صلح اندیشه
farzadrahil.persianblog.ir/post/34/
روز بزرگداشت کوروش بزرگ. نویسنده: راحیل – دوشنبه ۱۳۸٦/۸/٧. امروز هفتم آبان ماه برابر با 29 اکتبر، روز گرامیداشت پادشه خوبان، کوروش بزرگ است. سخنی برای …
اس ام اس روز بزرگداشت کوروش بزرگ
moeinmahroom.ir/اس-ام-اس-روز-بزرگداشت-کوروش-بزرگ/
اس ام اس روز بزرگداشت کوروش بزرگ. اس ام اس مخصوص ۷ آبان روز. اس ام اس روز بزرگداشت کوروش سخنان ارد بزرگ سخنان امام حسن. بیشتر… اس ام اس تبریک روز …
دختر شیرازی – روز بزرگداشت کورش کبیر
dokhteshirazi.blogfa.com/post-69.aspx
سلام به همه ی دوستای عزیزم امروز هفت آبان ماه سالروز تولد کورش کبیر هست. هفت آبان ماه مطابق با بيست و نهم اكتبر روز جهاني كورش (سايرس دي) نام گذاري شده است كه از …
روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ
moeinmahroom.ir/روز-جهانی-بزرگداشت-کوروش-بزرگ/
۳ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۲۵۴۴ سال پیش در همین روز اعلامیه تاریخی کوروش بزرگ در زمینه حقوق افراد و ملل انتشار یافته بود که نخستین سنگ بنای یک دولت جهانی با منافع …
هفت آبان، روز بزرگداشت کوروش بزرگ گرامی باد – شعر نو
www.shereno.com/7489/12033/148065.html
۸ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. – شاعر: رضا مهرابی, شعر: هفت آبان، روز بزرگداشت کوروش بزرگ گرامی باد, دفتر: غروب, به نام آنکه باید باشد و هست به نام کوچه ی تنهای بن بست به.
اس ام اس روز کوروش کبیر ۷ آبان روز بزرگداشت … – مجله قلیون
ghelyun.ir/sms-day-cyrus-the-great-7-november/
اس ام اس روز کوروش کبیر 7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر اس ام اس روز کوروش اس ام اس تبریک روز کوروش اس ام اس جدید کوروش کبیر اس ام اس روز بزرگداشت …
سالروز بزرگداشت کوروش کبیر + شعر و تصویر – فارسی مد
www.farsimode.com › جالب و خواندنی
سالروز بزرگداشت کوروش کبیر گرامی باد به مناسبت بزرگداشت کوروش کبیر به همراه شعر و تصویر ۷ آبان روز جهانی کوروش بزرگ روز آزاد منشی، حقوق بشر و افتخار …
در اسراییل از تمبر بزرگداشت « کورش بزرگ » رونمایی شد
w-z-c.com/tambr-korosh-bozorg-dar-israel.html
کشور اسرائیل 14 آوریل 2015 – برابر با بیست و چهار فروردین – از تمبری که برای بزرگداشت کوروش کبیر، پادشاه سلسله هخامنشی ایران زمین در ایام باستان، چاپ …
تمبر جالب به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ – آکا
www.akairan.com/fun/tanz/2014125214934.html
تمبر جالب به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ تمبر,هند,هندوستان,کوروش,بزرگداشت کوروش,کوروش بزرگ,عکس,دیدنی,تصویر.
زادروز کوروش بزرگ، هفتم آبان یا چهارم شهریور؟! – هفت کشور
7country.persianblog.ir/post/279/
فرستنده : مجید خالقیان – ساعت ۱۱:٠٩ ق.ظ روز جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠. کوروش بزرگ. ادامه را بخوانید: چهارم شهریور، زادروز کوروش بزرگ [؟] comment نظرات (17). واپسین به …
7 آبان ماه روز جهانی کوروش نیست + سند – ظهور
www.zohur12.ir/49814/7-آبان-ماه-روز-جهانی-کوروش-نیست-سند
۸ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. – دروغی بزرگ به نام روز جهانی کوروش + تصویر و سند. … اما اگر روز بزرگداشت کوروش روزی جهانی باشد که توسط سازمان ملل به ثبت رسیده باشد ، باید …
منم کوروش شاه شاهان – کوروش بزرگ
pesarekoorosh.blogfa.com/category/1
سالروز بزرگداشت شاه شاهان ، پدر آریا “” کوروش بزرگ “”. بر نجیب زادگان آریایی شاد باد . 74943126963882084696.jpg. روز کـــــــــــــــورش بـــــــــــــــــزرگ، روز صدور …
کوروش‌نامک (ویژه‌نامه‌ی بزرگداشت کوروش بزرگ) – انجمن …
iranshahr.org/?p=3283
۴ روز پیش – هفتم آبان‌ماه (29 اکتبر) روز کوروش بزرگ، روز صدور نخستین فرمان پاسداشت حقوق بشر و روز ملی ایران بر همه‌ی خوانندگان ایرانشهر فرخنده باد!
روزهاي بي عزا – گزارشی از بزرگداشت کوروش بزرگ در …
miladdehghan.blogfa.com/post-18.aspx
نقض حقوق بشردر روز جهانی نوشته شدن فرمان حقوق بشر، کنار آرامگاه بنیانگزار حقوق بشر…! گزارشی از بزرگداشت کوروش بزرگ در پاسارگاد…کوروش ببین که در …
کوروش کبیر | فارسیکو
www.farsico.ir/tag/کوروش-کبیر/
کوروش بزرگ یا کوروش کبیرمعروف به کوروش دوم نخستین پادشاه و بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی بود. … تمبر کشور هندوستان به مناسبت بزرگداشت کوروش کبیر.
اس ام اس بزرگداشت کوروش کبیر – جدیدترین اهنگ های پیشواز …
ismsi.blogfa.com/tag/اس-ام-اس-بزرگداشت-کوروش-کبیر
جدیدترین اهنگ های پیشواز وپیامک عاشقانه – اس ام اس بزرگداشت کوروش کبیر – اینجا من جدیدترین اهنگ های پیشواز وبه روزترین اس ام اس هارو میذارم امیدوارم خوشتون …
سرزمین کوروش بزرگ – 7 آبان روز کوروش بزرگ
voiceofpersianboy.blogfa.com/tag/7-آبان-روز-کوروش-بزرگ
7 آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ گرامی باد,کوروش بزرگ والپیپر روز کوروش بزرگ سایت. هفتم آبان روز کورش بزرگ. در چنین روزی، کورش بزرگ پس از گشودن …
7 آبان روز جهانی بزرگداشت کوروش کبیر مبارک….
www.forum.98ia.com › … › تاریخ ، ایران و جهان شناسی › تاریخ ایران
10پست – ‏9 نویسنده
7 آبان روز جهانی بزرگداشت کوروش کبیر مبارک…… واژه کوروش یعنی “خورشیدوار”. کور یعنی “خورشید” و وش یعنی “مانندكوروش بزرگ (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد)،
اسرائیل از تمبر گرامیداشت «کوروش کبیر» رونمایی کرد – فردا
www.radiofarda.com/content/f14_israel…cyrus…/26961837.html
۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در آستانه روز يادبود هولوکاست در اسرائيل، اين کشور از تمبر گرامیداشت کوروش کبير، بنيانگذار شاهنشاهی هخامنشی و نخستين شاهنشاه تاريخ ايران، …
اس ام اس روز بزرگداشت کوروش کبیر – top site 2015
topest.hostik.ir/اس-ام-اس-روز-بزرگداشت-کوروش-کبیر.html
۹ ساعت پیش – اس ام اس روز بزرگداشت کوروش کبیر,اس ام اس مخصوص ۷ آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر. … روز بزرگداشت کوروش کبیر اس ام اس …
آموزشگاه موسیقى سارنگ / مناسبتها /روز بزرگداشت كوروش
sarangmusic.com/mon001.htm
روز بزرگداشت كوروش. به یاری یزدان ایرانِ بزرگ، سرزمینِ میانه ی جهان، دلِ شکیبای گیتی، در درازایِ تاریخ پر فراز و نشیبش فراوان شادکامی و تلخروزی چشیده و …
اس ام اس و استاتوس بزرگداشت روز کوروش کبیر
3tareha.ir/اس-ام-اس-و-استاتوس-بزرگداشت-روز-کوروش-کب/
۲ روز پیش – cyrus the great sms status. اس ام اس و پیامک و استاتوس روز کوروش بزرگ . متن های گرامیداشت روز کوروش کبیر. تاریخ روز جهانی کوروش کبیر : ۷ …
کوروش بزرگ
www.kooroshe-bozorg.blogfa.com/
روز بزرگداشت كوروش بزرگ ۷ آبانه،اين روز يه روز جهانيه!!!!در صورتي كه اين مطلب رو هيچ جايي بيان نمي كنن!به عنوان مثال روز تولد يا شهادت يا فوت هر امام،امامزاده،ويا از همه …
فرتورهای ویژه بزرگداشت کورش بزرگ – مهرمیهن
mehremihan.ir › فَرتور (عکس)
… دست بالای دست بسیار است · پیشینه ی پوشش چادر در ایران. شاهنامه ی فردوسی. تبلیغات. برگ نخست فَرتور (عکس) فرتورهای ویژه بزرگداشت کورش بزرگ …
7 آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ – کلبه‌ی شادی
kolbeyeshadi.com/…/7227-7-آبان-روز-بزرگداشت-کوروش-بزرگ.html
7 آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ. 19:43 – 7 آبان 1391. اینقدر که به فکر چت و دنیای مجازی هستیم ، کمی هم به فکر اساطیر و بزرگان خودمون هم باشیم 7 آبان روز تولد …
هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ هخامنشی
www.noonoab.ir/post/…/هفتم-آبان-روز-بزرگداشت-کوروش-بزرگ-هخامن…
۷ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ هخامنشی هفتم آبان (۲۹ اکتبر) روزی است که کوروش بزرگ بنیان گذار سلسله هخامنشیان بدون خونریزی وارد …
7 آبان, روز جهاني بزرگداشت كوروش بزرگ – زیباشو دات کام
www.zibasho.com/forum/showthread.php?tid=6878
۷ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – 2پست
ﮐﻮروش ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﻮروش دوم، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار دودﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﺳﺖ. ﺷﺎﻩ ﭘﺎرﺳﯽ، ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ،ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﺑﺰرگ …
بوف کور – هفتم آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ مبارک – خانه
booffekoor.blogfa.com/post-90.aspx
هفتم آبان روز جهانی کوروش بزرگ گنجینه تاریخ | هفتم آبان؛ روز جهانی کوروش کبیر کوروش بزرگ؛ شاه پارس، شاه انشان، شاه ماد، شاه بابل، شاه سومر و اکد؛ شاه چهارگوشهٔ …
۷ آبان روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ ( ذوالقرنین قرآن …
www.iranvij.ir/fa/آبان-روز-جهانی-بزرگداشت-کوروش-بزرگ-ذو.html
برچسب ها: , 7 آبان روز کوروش مبارک, اس ام اس تبریک روز کوروش, امپراطوری هخامنشیان, بیوگرافی کوروش بزرگ, تاریخ تولد کوروش بزرگ, تاریخ تولد کوروش کبیر, …
بزرگداشت کوروش بزرگ توسط ایرانیان یهودی لوس آنجلس |
marzeporgohar.net › خانه › چند رسانه‌اي › تصويري
بزرگداشت کوروش بزرگ توسط ایرانیان یهودی لوس آنجلس با مدیریت فدراسیون یهودیان ایرانی و همکاری الهام یعقوبیان … برچسب زده شده با :الهام يعقوبيان كوروش …
جشن بزرگداشت کوروش بزرگ در استکهلم | زرتشتیان استکهلم
zartoshtianstockholm.com/…/جشن-بزرگداشت-کوروش-بزرگ-در-استکهل…
۱۲ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – انجمن زرتشتیان دیروز یکشنبه 11 آبان ماه برابر با دوم نوامبر 2014 جشنی به مناسبت گرامیداشت کوروش بزرگ ، پدر ایران زمین، در شهر استکهلم …
بزرگداشت کوروش بزرگ در استکهلم | زرتشتیان استکهلم
zartoshtianstockholm.com/2014/…/بزرگداشت-کوروش-بزرگ-در-استکه…
۲۱ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – انجمن زرتشتیان در استکهلم برگزار می کند… مراسم بزرگداشت کوروش بزرگ، پدر ایران زمین، در شهر استکهلم زمان: یکشنبه 11 آبان، 2 نوامبر 2014 …
7 آبان 3751 زرتشتی ، خـجستــه روز بزرگـــداشت جـهـــانـی …
mehrdad-d-kasmani.blogfa.com/post/142
فـرخنده روز جهانی بــزرگــداشت کــوروش. و روز فرمان … برگردان منشور حقوق بشر کوروش بزرگ. ” منم کوروش ، شاه جهان ، شاه بزرگ ، شاه دادگر ، شاه بابل ، شاه سومر.
روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ
palvaseh.blogfa.com/post/16
امروز 7 آبان روز جهانی بزرگداشت پادشاه خوبی ها، کوروش بزرگه… امروز روز آزادی بابل به دست کوروش بزرگ و صدور اولین فرمان حقوق بشر جهان به دست این مرد بزرگه.
ویسگون – خخ 7آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ بر تمام …
wisgoon.com/pin/3044758/
خخ 7آبان روز بزرگداشت کوروش بزرگ بر تمام نوادگان نسل آریایی فرخنده باد در روزهای …
بزرگداشت کوروش بزرگ-هفتم آبان ماه by OfoghIran Media
https://soundcloud.com/radio-mehriran/cyrusgreat
۲۰ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – Stream برنامه چهل و هفتم: بزرگداشت کوروش بزرگ-هفتم آبان ماه by OfoghIran Media from desktop or your mobile device.
ايذه سراي من – بزرگداشت کوروش بزرگ
izeh1.blogfa.com/tag/بزرگداشت-کوروش-بزرگ
ايذه سراي من – بزرگداشت کوروش بزرگ – اینجا صدای من برای کر کردن گوششان کافیست… – ايذه سراي من.
روز بزرگداشت کورش کبیر | اس ام اس فارسي – Smsfa
https://smsfa.wordpress.com/2010/10/28/روز-بزرگداشت-کورش-کبیر/
۶ آبان ۱۳۸۹ ه‍.ش. – کورش کبیر [ به مناسبت ۷ آبان روز بزرگداشت کورش کبیر ، اس ام اس سخنان آن بزرگ مرد تاریخ ایران و جهان در سایت نگاشته شد ] عکس قلمرو کورش …
منتخب سخنان زیبا آموزنده ی کوروش کبیر
www.lifesms.ir/post/598
سخنان کوروش بزرگ,Cyrus The Great quotes,کوروش بزرگ,کوروش کبیر,اهورا مزد,سخنان حکیمانه کوروش,سخنان میهن پرستانه کوروش,روز بزرگداشت کوروش کبیر …
کوروش بزرگ – پردیس اهورا
7poa.com/tag/13051.htm
با آنکه سخنان و جملات با منبع از کوروش بزرگ کم نیست، چند وقتی است که شاهد … این روز از طرف کوروش دوستان به عنوان «روز بزرگداشت کوروش» نام گذاری شده است.
دانلود کتاب زندگی نامه و داستانهایی از کوروش بزرگ – پارس بوک
www.parsbook.org/زندگی-نامه-و-داستانهایی-از-کوروش-کبیر
توضیحات : این کتاب شامل مختصری از زندگی کوروش بزرگ و داستانها به همراه …. ام 7 ابان ماه روز بزرگداشت کوروش کبیر و متاسفم که دارن ارمان هامونو از بین و از یاد …
آنچه یک مسلمان باید بداند – روز جهانی کوروش بزرگ جعلی است
islamic-vaccination.blogfa.com/post/10
۸ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. – آنچه یک مسلمان باید بداند – روز جهانی کوروش بزرگ جعلی است … پس اگر روز بزرگداشت کوروش روزی جهانی باشد که توسط سازمان ملل به ثبت رسیده …
سالروز بزرگداشت کوروش بزرگ مبارک – فازتوفان
www.faz2fun.ir/post/…/سالروز-بزرگداشت-کوروش-بزرگ-مبارک.html
سالروز بزرگداشت کوروش بزرگ مبارک منم فرزند کـــوروش ، خون ایـرانی به رگ دارم منـــــــم ایــــرانــــی آزاده ، فرزنـــد خشــــایارم.
ایران آریا – بزرگداشت کوروش بزرگ :
iranearia.blogfa.com/post/30
بهترین سامانه پیامک انبوه · بزرگداشت کوروش بزرگ : تاريخ : سه شنبه ۷ آبان۱۳۹۲ | 16:47 | نویسنده : احسان. هفتم آبان ماه بزرگداشت کوروش بزرگ فرخنده باد. 72 نظر.
آب و آتش – كوروش كبير
argsm.blogfa.com/cat-13.aspx
این روز سالگرد ورود کوروش بزرگ به بابل و فتح بابل بدون جنگ و خونریزی می باشد. … سالروز بزرگداشت کوروش موزه ملی ایران به روی بازدیدکنندگان بسته می باشد.
هفتم آبان ماه روز بزرگداشت کوروش بزرگ | جستجو در وبلاگها …
weblog24.com/list/هفتم-آبان-ماه-روز-بزرگداشت-کوروش-بزرگ.html
نتایج جستجوی عبارت ‘ هفتم آبان ماه روز بزرگداشت کوروش بزرگ ‘ از بین کلیه اطلاعات و وبلاگهای ثبت شده در سایت در زیر نمایش داده شده است و شما میتوانید با …
همایش بزرگداشت “منشور حقوق بشر کوروش بزرگ” در تالار …
anjomanafraz.com/?p=2560
۸ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. – سومین یادبود «استوانه کوروش» در سالروز فتح بابل به دست کوروش بینانگذار امپراتوری هخامنشی در ایران با حضور جمعی از استادان و دانشجویان …
روز بزرگداشت (کورش کبیر)9ابان ماه – کسری_اعتمادی – به
kasra-001.miyanali.com/gallery/32
روز بزرگداشت (کورش کبیر)9ابان ماه (شیراز -پاسارگاد) – آلبوم تصاویر پروفایل – گالری تصاویر کسری_اعتمادی.
ویژه بزرگداشت کوروش بزرگ – ویندوز هفت و آنتی ویروس
www.cdbaz.com/…/ویژه-بزرگداشت-کوروش-بزرگ—ویندوز-هفت-و-آنت…
۳ روز پیش – پیشنهاد ویژه بزرگداشت کوروش بزرگ فروش ویژه ویندوز 7 اورجینال و آنتی ویروس اورجینال با ارسال رایگان به مدت 10 روز با قیمت125,999 از 1 آبان …
شعری در وصف کوروش بزرگ درسالروز بزرگداشت – هخامنش
hakhamenesh001.persianblog.ir/post/49/
۷ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. – شعری در وصف کوروش بزرگ درسالروز بزرگداشت. . هرگز نخواب کوروش. دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد. بابا ستاره ای در هفت آسمان …
7 آبان روز بزرگداشت كوروش كبير – انجمن تخصصی دانلود …
forum.freedownload.ir/thread-338001.html
7 آبان روز بزرگداشت كوروش كبير. ۷ آبان روز جهانی کوروش بزرگ از دید من روز آزاد منشی . حقوق بشر .و افتخار ایرانیان است من این روز بزرگ رو به همگی ایرانیان …
بکگراند بزرگداشت کوروش بزرگ (پاسارگاد) – مرکز طراحی …
www.axrizan.com/tag/بکگراند-بزرگداشت-کوروش-بزرگ-پاسارگاد
بکگراند بزرگداشت کوروش بزرگ (پاسارگاد). ای مرد بزرگ ایرانی و ای پادشاه نمونه تاریخ، ۷ آبان هر سال را به احترام تو و عقاید و آداب و رسوم اصیل ایرانیت محترم شمار.
7آبان روز تولد و بزرگداشت کورش کبیر
iran20.com/friend/article/showarticle/71006
۶ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. – بزرگداشت کوروش بزرگ ( ذوالقرنین قرآن )گرامی باد . بیایید این روز را به تقویم های خود اضافه کنیم. شاه پارسی، به‌خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن …
تمبر کشور هندوستان به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ | …
2ba2.com/cultural/…of…/تمبر-کشور-هندوستان-به-مناسبت-بزرگداشت
۳ خرداد ۱۳۹۱ ه‍.ش. – این پیکره، تمبری است که در سال ۱۹۶۹ در هندوستان، و به مناسبت ارجداشت کوروش بزرگ در دوهزار و پانصدمین سالگرد پادشاهی اش چاپ شده است.
بزرگداشت کوروش کبیر، بنیانگذار حقوق بشر | IIP Digital
iipdigital.usembassy.gov/st/persian/…/20111028184656×0.9808575.htm…
۶ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. – امپراتوری های باستانی ازمیان رفته اند، اما برای یک امپراتور: کوروش کبیر، 2,600 سال بعد از مرگ او هنوز جشن تولد برگزار می شود. جشن تولد بین …
به بهانه هفتم آبان, بزرگداشت کوروش بزرگ – سروش دادگری
suda.parsiblog.com/Posts/…/به+بهانه+هفتم+آبان,+بزرگداشت+کوروش+بزر…
به بهانه هفتم آبان, بزرگداشت کوروش بزرگ. سه شنبه 92 آبان 7 10:19 صبح. به نام یزدان پاک. روزی ایران گَـهو مهر و دوستی، بودش جهان پس چرا اینک همه مهرورزی، در نهان.
تمبر کشور هندوستان به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ
iranmatlab.ir/…/تمبر-کشور-هندوستان-به-مناسبت-بزرگداشت-کوروش-…
بزرگداشت کوروش بزرگ،تمبر کشور هندوستان. این پیکره، تمبری است که در سال ۱۹۶۹ در هندوستان، و به مناسبت ارجداشت کوروش بزرگ در دوهزار و پانصدمین سالگرد …
سالروز بزرگداشت کوروش بزرگ مبارک – اسکینک
www.skinak.ir/Forum/Catgory/41/Post/14780
سالروز بزرگداشت کوروش بزرگ مبارک. منم فرزند کـــوروش ، خون ایـرانی به رگ دارم منـــــــم ایــــرانــــی آزاده ، فرزنـــد خشــــایارم من از پستی من از زاری ، من از خاری …
بزرگداشت کوروش بزرگ – پرنیان
parnian84.persianblog.ir/post/19/
۶ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – هفتم آبان روز جهانی بزرگداشت کوروش بزرگ بر شما آریایی ها مبارک باد. … کوروش بزرگ معروف به کوروش دوم، نخستین پادشاه و بنیان‌گذار دودمان …
جشن بزرگداشت کوروش بزرگ در استکهلم – 1HOST2U
1host2u.com/?fz=13344
۱۱ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – انجمن زرتشتیان دیروز یکشنبه ١١ آبان ماه برابر با دوم نوامبر ٢٠١٤ جشنی به مناسبت گرامی داشت کوروش بزرگ ، پدر ایران زمین، در شهر استکهلم …
روز جهانی بزرگداشت کوروش | انجمنهای پرشین تولز
forum.persiantools.com › انجمن › موضوعات عمومی › گفتگوی آزاد
۷ آبان ۱۳۸۸ ه‍.ش. – 20پست – ‏9 نویسنده
موضوع روز جهانی رو سایت سیو پاسارگاد مطرح کرد بعدش هم که دید خیت کرده بدون هیچ حرفی فقط از عنوان روز کورش بزرگ و فتج بابل استفاده کرد.
7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر خجسته باد » AmirNadan
amirnadan.com/gonagoon/tarikhfarhangeiran/84-7aban/…/kabir.html
۷ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. – امروز ، 7 آبان ، روز بزرگداشت بزرگ مرد تاریخ ایران کوروش کبیر است. درباره اینکه چرا هفتم آبان روز بزرگداش.
Cyrus The Great Day-29Oct-روز کورش بزرگ 7 آبان
www.savepasargad.com/Cyrus%20The%20Great%20Day-29%20Oct.htm
در هفته بزرگداشت روز کورش. در این سايت …. یادمان باشد که روز کورش بزرگ، روز صدور منشور حقوق بشر اوست؛ روزی است که او … منشور کورش بزرگ، در موزه بریتانیا.
امـروز ، هفتم آبانماه، 29 اکتبر روز بزرگداشت کوروش بزرگ …
www.hammihan.com/post/3417007
امـروز ، هفتم آبانماه، 29 اکتبر روز بزرگداشت کوروش بزرگ، پسر بهشت در اوستا، سیروس در تورات، سایروس در انجیل، ذوالقرنین در ایران، نخستین شاه جهان، اولین …
اس ام اس روز کوروش کبیر – دانلود آهنگ جدید ایرانی فارسی با …
downloadahanga.blogsky.com/1393/08/06/…/اس-ام-اس-روز-کوروش-کبی…
۷ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – اس ام اس مخصوص ۷ آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | 15993. www.smsojok.com/koroush/15993.html. منم کورش: پسر بهشت در اوستا ، سیروس در …
7 آبان سالروز بزرگداشت کوروش بزرگ گرامیباد – غرور
vares110.persianblog.ir/post/201/
۷ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – روز کـــوروش بــــزرگ،. روز صدور منشور حقوق بشراوست؛. روزی است که او« آشتی‌خواهانه»به بابل اندر. شد،سربازان بسیار او دوستانه در بابل گام.
7 آبان سالروز بزرگداشت کوروش کبیر را از طرف انجمن … – کلوب
www.cloob.com/c/oldencountry/112124519
۶ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – بیست و نهم اكتبر روز جهانی كوروش (سایرس دی) نام گذاری شده است كه از دیر باز پارسیان، دوستداران حقوق بشر و هواداران اداره جهان به صورت ملل مشترك …
رونمایی از تمبر بزرگداشت کورش در اسراییل
www.cooldownload.ir/post/1142/cyrus-the-great-stamp-in-israel.html
تمبر کورش در اسراییل سه روز پیش (۱۴ آپریل برابر با ۲۵ فروردین) در کشور اسراییل ، از تمبری که برای بزرگداشت کورش بزرگ چاپ گردیده…,رونمایی از تمبر …
چهارم شهریور، زادروز کوروش بزرگ [؟] – خردگان
kheradgan.ir/چهارم-شهریور،-زادروز-کوروش-بزرگ-؟/
توسط: اشکان دهقان ۴ شهریور ۱۳۹۴ ایران باستان, کوروش بزرگ, هخامنشیان ۴ دیدگاه 838 بازدید … برخی از هم میهنان گرامی می‌پندارند که روز بزرگداشت کوروش، یعنی هفتم …
کوروش کبیر
bigkorosh.mihanblog.com/
۱۹ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – او همسر و همراه و همفکر همیشگی بزرگ مردی به نام کوروش کبیر بود. ….. در فرهنگ رومانی» را به کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی (دانشگاه تهران، 1369) …
سخنان زیبا از کوروش کبیر در قالب اس ام اس های فوق العاده …
3ali3.com/1389/10/06/سخنان-زیبا-از-کوروش-کبیر-در-قالب-اس-ام-ا/
۶ دی ۱۳۸۹ ه‍.ش. – هستند کسایی که اصلا چیزی از کوروش بزرگ نمی دانند .چرا روز جهانی کوروش بزرگ پدر ایران زمین در تقویم ایران جای ندارد این تاسف بار است.
تمبر جالب به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ – Bartarinha …
www.bartarinha.ir › سرگرمی › جالبترین ها
۱۸ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. – این پیکره، تمبری است که در سال ۱۹۶۹ در هندوستان، و به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ در دوهزار و پانصدمین سالگرد پادشاهی اش چاپ شده است.
ایرانچهر » آرشیو » هفتم آبان ماه : روز بزرگداشت کوروش بزرگ
iranchehr.com/?p=1332
۲۶ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – روز هفتم آبان‌ماه، به‌مناسبت بزرگداشت کوروش، بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی اعتباری ویژه یافته است. هر ملت در تاریخ خود به بزرگانی در عرصه‌های …
یک نکته درباره هفتم آبان و کوروش – سایت خبری تحلیلی …
tabnak.ir › صفحه نخست › فرهنگي
۷ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. – در حاليكه برخي از ايرانيان، هفتم آبان ماه ۲۹ اکتبر را روز تولد كورش هخامنشي پادشاه بزرگ ايران باستان، قلمداد مي‌كنند، اين روز، روز بزرگداشت صدور …
نظرخواهی تاریخ ایرانی از چهره‌های سیاسی و دانشگاهی درباره …
tarikhirani.ir/Modules/files/Phtml/files.PrintVersion.Html.php?…15…
تاریخ ایرانی: احیای نام کوروش و بزرگداشت او با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ … و طوفان‌ها و بحران‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی چه در داخل و چه بیرون از مرز‌ها محافظت می‌کند.
هفتم ابان روز بزرگداشت کوروش کبیر را به همه ایرانیان …
www.lenzor.com/p/QhfFG
۷ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – سلام… یه عده امروز٧ آبان را روز کوروش نامیدند و دم از ایران پرستی میزنند بااینکه ایران و کوروش برام محترمند ولی تو این ایام باید به این روشنفکرا …
پژوهش‌های ایرانی | تبدیل بی‌سروصدای «روز جهانی کوروش» به …
ghiasabadi.com/tabdile-ruze-kurosh.html
۲۹ مهر ۱۳۸۵ ه‍.ش. – ایشان در نوشتاری که با نام «اذان بی‌وقت در ماه بزرگداشت کوروش بزرگ» منتشر نموده‌اند، به اعتراض بر نوشتار‌های کسانی همچو این نگارنده پرداخته‌اند …
“سالروز بزرگداشت کورش بزرگ – 1391” – تالارگفتمان نازی …
www.forum.nazicenter.com › … › فرهنگ ایرانشهری › مناسبت ها
۷ آبان ۱۳۹۱ ه‍.ش. – “سالروز بزرگداشت کورش بزرگ – 1391” درود دوستان همانطور که می دانیم روز هفتم آبان ماه روز بزرگداشت کوروش بزرگ در جهان معرفی شده است.جدا از ه.
تمبر کشور هندوستان به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ
www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=645402
۹ آبان ۱۳۹۰ ه‍.ش. – تمبر کشور هندوستان به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ این پیکره، تمبری است که در سال ۱۹۶۹ در هندوستان، و به مناسبت ارجداشت کوروش بزرگ در …
بزرگداشت کوروش کبیر و جشن آبانگان در بنیاد جمشید – برساد
www.berasad.com/fa/content/view/2740/
۱۰ آبان ۱۳۸۸ ه‍.ش. – آبانگان و بزرگداشت کورش کبیر در بنیاد جمشید افرادی که آمده بودند تا جشن آبانگان را به همراه روزجهانی کوروش کبیر پاس بدارند سرایش آبان یشت …
روز بزرگداشت کوروش بزرگ – مجله اینترنتی ایرانیان پارس20
www.pars20.com/tag/روز-بزرگداشت-کوروش-بزرگ
7 آبان روز کوروش کبیر. کورش نابغه ای بزرگ، انسانی والامنش، صلح طلب و نیک منش بود. کورش بنیان گذار فرهنگ ِ دوستی و بخشایش در میان فرمانروایان است، کسی …

2 نظر در “کوروش بزرگ”

  1. پدر ایران که متاسفانه به خاطر حسادت بهش اونطور که باید شناسونده نشده….همانطور که ایشون در ارامگاه خودشون گفتند:ای رهگذر بدان در اینجا من خفته ام کوروش کسی که شاهنشاهی جهانی پارس را برای مردم ایران به ارمغان اورده و اینک بر این خاک کوچک بسنده کرده است.پس هیچگاه بر این ارامگاه که پیکر مرا در خود جای داده رشک مبر….انگار ایشون میدونستند که جمعیتی در اینده خواهند اومد که به شخصیت بزرگ و وارسته ایشون حسادت میکنند…واقعا برای کسانی که با پیامبر خدا کوروش بزرگ در دشمنی هستند متاسفم که اونها در واقع دشمن خداوند هستند.

دیدگاهتان را بنویسید