کوچه های قدیمی

کوچه های قدیمی را باریک می ساختند،

تا آدم ها به هم نزدیک شوند حتی در یک گذر …

اکنون چقدر آواره ایم در این اتوبان سرد !

دیدگاهتان را بنویسید