گزارش هافینگتون پست از پیکار موفق بانوی تبریزی با سگ کشی

ژیلا پورایرانی - جلوگیری از سگ کشی در تبریز

پایگاه خبری فکر سبز برگرفته از دیده بان حقوق حیوانات : “ژیلا پورایرانی” بانوی ایرانی ساکن تبریز سال های برای دفاع از حقوق حیوانات خیابانی تلاش کرده است. کوشش های او در نهایت نتیجه داد و به تاسیس سرپناهی برای سگ های بی پناه و ممنوع شدن کشتار سگ های خیابانی از سوی شورای شهر تبریز انجامید.

ژیلا پورایرانی - جلوگیری از سگ کشی در تبریز
ژیلا پورایرانی – جلوگیری از سگ کشی در تبریز

به گزارش “تدبیر”، نشریه “هافینگتون پست” با انتشار گزارشی درباره تلاش های “ژیلا پورایرانی” در تبریز برای نجات جان سگ های بی سرپرست آن شهر می نویسد:”کشتن سگ های بی سرپرست در ایران امری متداول است. با این حال، در حال حاضر در شهر “تبریز” در شمال غربی ایران کشتن سگ ها غیر قانونی اعلام شده است.

این موضوع با کوشش های بانویی ایرانی عملی شده است. او برای نجات جان سگ هایی مبارزه کرده که خود قادر به دفاع از حقوق شان نبوده اند.

“ژیلا پور ایرانی” با احداث پناهگاه های خصوصی برای سگ های خیابانی و بدون سرپرست برای نجات جان آن ها گام برداشته است. گفته شده که پیکار اصلی این بانوی ایرانی علیه شرکتی خصوصی در تبریز بوده که در سال های گذشته در حدود 400 سگ را با شیوه های مختلف از جمله زنده به گور کردن، مرگ بر اثر گرسنگی دادن و یا با سیم خاردار به قتل رسانده است.”

“هافینگتون پست” در ادامه می افزاید:”خانم “پورایرانی” می گوید که یک سال تمام به دلیل آن چه بر سگ های تبریز رفته بود احساس افسردگی و اضطراب می کرده است. او اظهار داشته که سرپناه برای سگ های شهر را با استفاده از زمین اهدا شده توسط یکی از ثروتمندان ایرانی، دریافت وام و فروش طلاهای خود ساخته است. بر اثر مبارزات طولانی این بانوی ایرانی شورای اسلامی شهر تبریز در نهایت با ممنوعیت کشتار حیوانات خیابانی موافقت کرده است. سرپناه اخیر برای حیوانات “پردیس” نام دارد. خانم “پور ایرانی” امیدوار است که در شهرهای دیگر ایران نیز اقدامات مشابهی صورت گیرد.”

دیدگاهتان را بنویسید