15 تا 21 اسفند ماه هفته منابع طبیعی همایون باد

درخت كاري

كمتر كسي است كه به عمرش درخت نكاشته باشد و در فكر كاشتن يک درخت نبوده باشد، درخت كاري يک روش پسنديده است كه همه ی مردم به آن علاقه دارند. پس بر ماست که ديگران را هم در اين كار خداپسندانه تشويق نماييم.

درخت كاري با نهال

نهال معمولا به سه صورت در اختيار قرار مي گيرد :

1- نهال ريشه عريان

2- نهال گلداني

3- نهال گوني پيچ

– نهال هاي ريشه عريان :

مي توان اين گونه نهال را در اواخر زمستان و يا اوايل بهار قبل از بيدار شدن درخت از نهالستانها و مراكز فروش نهال تهيه كرد در موقع خريد به سالم بودن كليه اجزاي نهال توجه شود و شاخه ، تنه و ريشه تازه ، سالم و مناسب باشد. گوده را به اندازه اي حفر كنيد كه ريشه ها در هم پيچ نخورد وقتي نهال را در گوده قرار داديد در آن بريزيد و آن را با لگد فشار بدهيد پس از آن اطراف گوده را براي آبياري به صورت حوضچه آماده كنيد .نهال بايد به اندازه اي كه در نهالستان در خاك بوده است در خاك داخل گوده قرار گيرد و اين را از روي رنگ قسمت يقه گياه ( فاصله ريشه و ساقه اصلي )‌مي توانيد به خوبي تشخيص دهيد.

– نهالهاي گلداني :

اينگونه نهالها را در تمام طول  سال مي توان انتقال داد و در محل مورد نظر كشت نمود، مشخص كردن وضعيت ريشه ها قبل از بيرون آوردن نهال از گلدان كار مشكلي است و مي توانيد ظاهرا آنرا معاينه كنيد و اگر ريشه ها از سطح خاك اطراف گلدان و سوراخهاي زهكش زير گلدان بيرون زده باشد از انتخاب اين چنين گلداني جدا خودداري كنيد.

عمق گودال يا گوده را دو برابر قطر دهانه گلدان حفر كنيد. لازم است كه به خاك مقداري كود اضافه نماييد.زيرا نهالهاي گلداني از حساسيت بيشتر برخوردار هستند و بايد در عمليات كاشت و مواد غذايي مورد نظر دقت نمود. وقتي كه نهال را از گلدان بيرون مي آوريدريشه هاي اضافي پيچ خورده و صدمه ديده را قطع كنيد و به آهستگي ريشه هايي را كه در هم شده اند از يكديگر دور كنيد گياه را اندكي بالاتر از آنچه در گلدان بوده است در گوده قرار دهيد و اگر گوده را عميق تر حفر كرده ايد مقداري خاك و كود كف آن بريزيد خوب آن را با لگد مستقر و محكم كنيد.بهتر است گوده را قبلا آبياري كنيد و بگذاريد آب آن زهكش شده و جذب شود .پس از اينكه نهال را داخل گوده گذاشتيد اطراف آن را با خاك و كود پركنيد و بعد آبياري نماييد.

نهالهاي گوني پيچ :

معمولا بعضي از نهال درخت و درختچه ها را وقتي كه از زمين نهالستان براي انتقال به محل اصلي بيرون مي آورند به سبب حساسيتي كه دارد و احتمال خشك شدن آنها در فاصله بيرون آوردن از نهالستان و كشت به هنگام كندن از بستر خزانه ها نهال را همراه با خاك اطراف بيشه آن بيرون مي آورند و ريشه ها را بدون آنكه صدمه ببينند همراه يك توپي خاك داخل گوني پيچيده و محكم با نخ مي بندند و براي جلوگيري از خشك شدن داخل گوني ، مرتبا كمي آب به گوني مي پاشند گوده اي را كه براي اين گونه نهالها در نظر مي گيرند نبايد به اندازه اي عميق باشد كه از ارتفاع توپي خاك اطراف نهال بيشترباشد معمولا بايد نهال را حدود 5 سانتيمتر بالاتر ازحد طبيعي آن كاشت پهناي دهانه گوده تقريبا بايد دو برابر توپي خاك اطراف نهال باشد و عمق آن هم كمي كمتر از ارتفاع توپي وقتي گوده را به مشخصات بالا حفر نموديد كمي خاك خوب مخلوط با كود بريزيد سپس نهال را داخل گوده گذاشته اطراف آن را با خاك مناسب و كوددار پر كنيد و پس از آن حوضچه اطراف نهال را آماده و آبياري نماييد.

خصوصيات يک نهال خوب

1- ريشه فراواني داشته باشد.

2- ساقه آن مستقيم و بدون انشعاب باشد.

3- تاج آن طبيعي و انشعاب داشته باشد.

4- پوسته نهال بايد شاداب و آبدار باشد.

5- در نهالهايي كه هميشه سبزهستند رنگ برگها بايد سبز معمولي يا سبز تيره يكدست باشد.همچنين آثار ضعف و پژمردگي در برگها ديده نشود.

6- ريشه نهال بايد شادابي و رطوبت داشته باشد و بريدگي و شكستگي آن بسيار كم باشد.

7- بايد توجه داشته باشيد كه اعضاي مختلف نهال از زخم و وجود حشرات و بيماري به دور باشد.

توصيه هاي مهم

1- هيچ وقت نبايد براي در آوردن نهال از زمين آن را بكشيد.

2- بهترين زمان براي كاشتن نهال در روزهاي ابري و زماني كه باد كم مي وزد مي باشد.

3- براي كاشت نهال ابتدا مقداري خاك مرغوب كف گودال بريزيد و سپس نهال را روي آن قرار دهيد.

4- جاهايي كه خطر چراي نهال به وسيله دام وجود دارد بايد از نهال مراقبت بيشتر و كاملتري شود.

كارشناسان فضاي سبز شهرداري

حاجي زاده – نديمي

1 نظر در “15 تا 21 اسفند ماه هفته منابع طبیعی همایون باد”

دیدگاهتان را بنویسید