29 دی روز جهانی هوای پاک گرامی باد!

دست در دست هم دهیم برای هوایی پاک
دیدن آسمان آبی با ابرهای سفید این روزها برای اکثر مردم ، به خصوص کسانی که درابرشهرهایی چون تهران زندگی می کنند ، بی شک به یک آرزو شبیه است. آلودگی هوا یعنی حضور یک ، چند و یا مخلوطی از آلوده کننده های مختلف در هوای آزاد ، به اندازه ای است که برای انسان مضر بوده و یا موجب زیان رساندن به حیوانات ، گیاهان و اموال شود. اما پدیده آلودگی هوا در مناطق شهری ، یکی از ره آوردهای انقلاب صنعتی است که از سیصد سال قبل شروع و با توسعه صنعتی و زیاد شدن شهرها بر میزان و شدت آن روز به روز افزوده می شود . تکیه اساسی بر منابع انرژی فسیلی از قبیل زغال، نفت ، گاز و در نهایت آزاد شدن مواد ناشی از احتراق این مواد ، فرآورده های مضر و زیانبخشی را به همراه می آورد که حیات موجودات زنده به ویژه انسانها را تهدید می نماید . از نخستین دهه های قرن بیستم، به دنبال مشاهده ارتباط میان آلودگی هوا و تخریب محیط زیست، بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرفته، تحقیقات و برنامه های علمی برای کنترل آلاینده های بسیار مضر را آغاز نمودند، اما شوربختانه در بیشتر کشورهای رو به رشد این مسئله آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفت و وضعیت آلودگی هوا در شهرهای بزرگ روز به روز به وخامت می گذارد. به هر حال آلودگی هوا در اثر چهار عامل اصلی، تشدید می‌یابد که بیشتر از عواقب صنعتی‌شدن محسوب می شوند :
زیاد شدن تعداد شهرها و ترویج فرهنگ شهرنشینی؛گسترش ترافیک شهری؛توسعه سریع اقتصادی؛

افزایش مصرف انرژی در بخش های دیگر؛

29 دی روز جهانی هوای پاک را پاس بداریم ...
29 دی روز جهانی هوای پاک را پاس بداریم …
دست در دست هم دهیم برای هوایی پاک
دست در دست هم دهیم برای هوایی پاک

روز ۲۹ دی ماه، روز هوای پاک نامیده شد و امید است که به این بهانه یادی از پاکیزگی هوا بکنیم و همه دست در دست هم برای فراهم ساختن هوایی پاک که نیاز همه افراد جامعه است، تلاش بیشتری بنماییم.

دیدگاهتان را بنویسید