کشیدن شیره جان زاگرس با سقزگیری غیرمجاز

کشیدن شیره جان زاگرس با سقزگیری غیرمجاز

تابستان امسال هم بهره برداری های غیرقانونی ادامه یافت

کشیدن شیره جان زاگرس با سقزگیری غیرمجاز

با وجود همه هشدارها در مورد شکنندگی و آسیب پذیر بودن جنگل های زاگرس، تابستان امسال نیز سقزگیری غیر قانونی در سراسر این جنگل ها ادامه یافت. با توجه به شرایط شکننده و پرتنش زاگرس، سقزگیری باقیمانده شیره جان زاگرس را بیرون می کشد.

برگزاری میراث فرهنگی- گروه محیط زیست- در حالی که وضعیت جنگل های بلوط زاگرس کماکان شکننده و وخیم است، مردم محلی هنوز هم اقدام به سقز گیری غیر مجاز از درختان بنه می کنند. گفته می شود این اقدام به افزایش تنش جنگل های زاگرس دامن می زند.

کشیدن شیره جان زاگرس با سقزگیری غیرمجاز
کشیدن شیره جان زاگرس با سقزگیری غیرمجاز

«هومان خاکپور»، دیده بان طبیعت بختیاری در گفت و گو با CHN در مورد شرایط کنونی سقزگیری در زاگرس گفت: «در حال حاضر نگرانی عمده در جنگل های زاگرسی سقزگیری از درختان بنه است که در اکثر مناطق به صورت غیر قانونی انجام می شود.»

به گفته او، انتظار این بود که با توجه به وضعیت شکننده جنگل ها که بر اثر خشکسالی و آفت های گوناگون ایجاد شده است، با سقزگیری در سال های اخیر با شدت بیشتری مقابله شود که در عمل این اتفاق نیفتاد.

این در حالی است که قاچاقچیان و افرادی که به شکل غیر قانونی اقدام به گرفتن سقز از بنه های زاگرس می کنند، بیش از ظرفیت درخت سقز می گیرند.

در سال های گذشته و پیش از خشکسالی های اخیر هر سال مجوز گرفتن سقز ابتدای تیرماه صادر می شد اما در سال های اخیر و به دلیل خشکسالی ها و آسیب جنگل های زاگرسی، این مجوز ها کمتر صادر شده است.

درختان بنه از شاخص ترین گونه های جنگل های زاگرسی هستند که برای استحصال سقز مورد بهره برداری قرار می گیرند که این بهره برداری به شیوه «کت زنی» و با قطع موضعی آوندهای درخت صورت می گیرد. کت زنی باعث می شود تا گیاه شیره نباتی ذخیره شده در آوندهای خود را از دست بدهد و این حالت برای درختان در معرض خشکسالی، بسیار تهدیدکننده و عاملی برای تضعیف بنیه و در نهایت خشکیدگی آن می شود. سقز استحصال شده در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید