Tag: افتتاح اولین پاسگاه محیط بانی خیر ساز در کشور؛ اصفهان پارک ملی قمیشلو

افتتاح اولین پاسگاه محیط بانی خیر ساز در کشور؛ اصفهان پارک ملی قمیشلو

افتتاح پاسگاه محیط بانی دربند به دست آقای مهندس طرفه معاون استاندار و دکتر ظهرابی مدیر کل محیط زیست استان اصفهان :
مورخ 95/3/24 با حضور معاون محترم استاندار اصفهان جناب مهندس طرفه ،مدیر محترم بحران استان جناب مهندس شیشه فروش ،مدیر کل محیط زیست استان جناب دکتر ظهرابی ،فرماندار محترم شهرستان تیران و کرون جناب رحمانی ،جمعی از خیرین ساخت پاسگاه محیط بانی دربند ،هیات مدیره انجمن دوستداران محیط زیست شهرستان تیران وکرون ،مدیر وپرسنل محیط زیست و پارک ملی قمشلو ،پرسنل میراث فرهنگی شهرستان و آقای حمید هاشمی عضو شورای شهر تیران ، اولین پاسگاه محیط بانی کشور که بدست مردم ساخته شده است در دربند تیران بطور رسمی افتتاح گردید.

افتتاح پاسگاه محیط بانی دربند تیران در قمیشلو

افتتاح پاسگاه محیط بانی دربند تیران در قمیشلو

ادامه نوشته